Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α’- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Αφορά τις επιχορηγήσεις που απευθύνονται προς τα σωματεία, ομίλους, συλλόγους κλπ. Η κατεύθυνση λειτουργεί με επτά (7) βασικούς σχεδιασμούς. Στόχος είναι η στήριξη των σωματείων ατομικών και ομαδικών αθλημάτων που είναι και ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης του αθλητισμού στον τόπο μας. Τα σωματεία αποτελούν τη βάση όλων των αθλημάτων μέσα από τα οποία οι Εθνικές Ομοσπονδίες τροφοδοτούνται με νέους διεθνείς αθλητές οι οποίοι μας εκπροσωπούν στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες διοργανώσεις.

(α) Προπονητικό
Κάλυψη μέρους των εξόδων για εργοδότηση προπονητών σε Σωματεία ατομικών αθλημάτων όπως Γυμναστικούς Συλλόγους, Ναυτικούς Ομίλους κλπ. Μέσα από το σχεδιασμό αυτό καλύπτονται πέραν των 150 προπονητών.

(β) Υποστήριξη Σωματείων Ομαδικών Αθλημάτων
Μέσα από τον υπό αναφορά Σχεδιασμό στηρίζονται οικονομικά Σωματεία ομαδικών αθλημάτων (πλην Α’ Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Ανδρών), τα οποία θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

(γ) Προσφυγικής Βοήθειας
Ενίσχυση των προσφυγικών μας σωματείων, όλων των αθλημάτων και τα οποία ήταν ενεργοποιημένα πριν το 1974 και συνεχίζουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα και μετά.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε τρεις κατευθύνσεις:
• Στήριξη σωματείων ποδοσφαίρου
• Στήριξη σωματείων άλλων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων πέραν του ποδοσφαίρου και
• Παραχώρηση εφάπαξ ποσού σε σωματεία μέλη της ΣΤΟΚ.

(δ) Επιχορήγηση ομαδικών αθλημάτων (Σωματεία)
Ενίσχυση των σωματείων καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, χειροσφαίρισης, με βάση την αγωνιστική τους δραστηριότητα σε επίπεδα Ανδρών, Γυναικών.

Στο σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση του Ημιεπαγγελματισμού.

(ε) Αγροτικό Ποδόσφαιρο – ΣΤΟΚ
Οικονομική ενίσχυση τόσο των Ομοσπονδιών όσο και των σωματείων του αγροτικού ποδοσφαίρου αλλά και των ακαδημιών των αγροτικών σωματείων. Ειδικά η οικονομική στήριξη των ακαδημιών εντάσσεται στη πολιτική του Οργανισμού για ανάπτυξη της βάσης του αθλητισμού.

(στ) Ατομικά
Οικονομική ενίσχυση με βάση την αγωνιστική αξιολόγηση των σωματείων των ατομικών αθλημάτων όπως Ναυτικών Ομίλων, Γυμναστικών Συλλόγων κλπ. Στόχος είναι η περαιτέρω οικονομική στήριξη των σωματείων ατομικών αθλημάτων και κατά κύριο λόγο δεν έχουν άλλους πόρους εσόδων (εισιτήρια αγώνων κλπ).

2.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Αφορά κυρίως τη στήριξη των Ομοσπονδιών μας και λειτουργεί με δώδεκα (12) σχεδιασμούς όπου οι αθλητές μας θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους με στόχο διεθνείς επιτυχίες σε Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς, Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς.

(α) Λειτουργικά & διαχειριστικά έξοδα

Αφορά τη στήριξη των Ομοσπονδιών για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων.

(β) Εγκεκριμένο Προσωπικό

Αφορά τη μισθοδοσία του εγκεκριμένου από τον ΚΟΑ προσωπικό των Ομοσπονδιών.

(γ) Κίνητρα αθλητών

Οικονομική στήριξη των πρωταθλητών των Ομοσπονδιών με βάση τις επιδόσεις τους κατ’ έτος. Το ποσό των κινήτρων καλύπτει αθλητές Ολυμπιακών αθλημάτων, οι οποίοι σύμφωνα με τα κριτήρια των Ομοσπονδιών τους βρίσκονται στην κατηγορία των ελίτ αθλητών και ταυτόχρονα αποτελούν τα μέλη των εθνικών μας ομάδων. Η κατανομή των ποσών γίνεται με ειδικό σύστημα βαθμολόγησης των αθλητών σε συνάρτηση με τις επιδόσεις τους. Το Σχέδιο ετοιμάζεται από τις Ομοσπονδίες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αθλήματος, το οποίο κοινοποιείται και εγκρίνεται από τον Οργανισμό.

(δ) Ομοσπονδιακοί Προπονητές

Αφορά την επιχορήγηση των Ομοσπονδιών για εργοδότηση προσοντούχων και εξειδικευμένων προπονητών που έχουν την ευθύνη των εθνικών μας ομάδων.

Συγκεκριμένα, η κάθε Ομοσπονδία ορίζει εθνικούς προπονητές, βοηθούς εθνικούς προπονητές και συνεργάτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη υλοποίησης του προγραμματισμού των εθνικών μας ομάδων.

(ε) Σχεδιασμός Εθνικών Ομάδων

Ο πιο πάνω Σχεδιασμός λειτουργεί για τρίτη χρονιά αφού για τη δημιουργία του έχουν συμπτυχθεί οι σχεδιασμοί:

1. Διεθνείς Αγώνες στην Κύπρο
2. Διεθνείς Αγώνες Εξωτερικού
3. Εξειδικευμένης Προετοιμασίας
4. Ιατροφαρμακευτικό

Αναλυτικά, μέσα από τον πιο πάνω Σχεδιασμό καλύπτονται:

1. Διεθνείς Αγώνες στην Κύπρο

Στήριξη των Ομοσπονδιών για διοργάνωση διεθνών αγώνων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα μέσα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο. οι Ομοσπονδίες μας είναι μέλη Ευρωπαϊκών και Διεθνών σωμάτων και μέσα από αυτή τους την ιδιότητα, έχουν την υποχρέωση ή την ευχέρεια να διεκδικούν και να αναλαμβάνουν διάφορες Ευρωπαϊκές ή/ και Παγκόσμιες διοργανώσεις. Αυτό υποβοηθά τόσο αθλητικά με την απόκτηση εμπειριών εκ μέρους των αθλητών μας όσο και οργανωτικά σε θέματα διοργάνωσης διεθνών αγώνων. ενώ παράλληλα προβάλλει την Κύπρο στο εξωτερικό.

Τονίζεται ότι ο Οργανισμός αξιολογεί ότι η διοργάνωση διεθνών αγώνων στην Κύπρο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στον τόπο μας.

2. Διεθνείς Αγώνες Εξωτερικού

Οικονομική στήριξη των Ομοσπονδιών για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες. Οι Ομοσπονδίες μας είναι μέλη Ευρωπαϊκών και Διεθνών σωμάτων και μέσα από τις υποχρεώσεις τους έχουν την ευθύνη να λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες οι οποίοι διοργανώνονται από τα εν λόγω διεθνή σώματα. Σκοπός του Οργανισμού είναι όπως η συμμετοχή μας στις διεθνείς διοργανώσεις, είναι ουσιαστικές με απώτερο στόχο τη διάκριση των αθλητών μας και όχι την απλή συμμετοχή για την απόκτηση εμπειριών.

3. Εξειδικευμένη Προετοιμασία Αθλητών

Αφορά ειδικά προγράμματα για προετοιμασία των διεθνών αθλητών για συγκεκριμένους διεθνείς αγώνες. Συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή αθλητών μας σε μεγάλους αγώνες, απαιτείται ειδική προετοιμασία ούτως ώστε να βρεθούν στην κορύφωση της αγωνιστικής τους κατάστασης και για το λόγο αυτό πραγματοποιούν την προετοιμασία τους σε χώρους – περιοχές που έχουν το κατάλληλο περιβάλλον αγώνων αλλά και σε χώρους όπου μπορούν να προπονηθούν με αθλητές άλλων χωρών τουλάχιστον του ιδίου αγωνιστικού επιπέδου έτσι που να αυξάνεται το επίπεδο ανταγωνισμού.

4. Ιατροφαρμακευτικό

Κάλυψη με φαρμακευτική αγωγή των αθλητών των Ομοσπονδιών. Ταυτόχρονα μέσω του εν λόγω Σχεδιασμού. δίνεται η ευχέρεια στις Ομοσπονδίες μας να καλύψουν ασφαλιστικά επιπλέον αθλητές πέραν του αριθμού των αθλητών που είναι ήδη ενταγμένοι στο Ασφαλιστικό Σχέδιο του Οργανισμού και ταυτόχρονα να στηρίξουν τους αθλητές μας με προγράμματα ιατρικής αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης.

5. Ανάπτυξη Βάσης και Αθλητικό Υλικό

Πρόγραμμα των Ομοσπονδιών για ένταξη νέων παιδιών / αθλητών στο άθλημα. Παράλληλα με την αγωνιστική ανάπτυξη των αθλημάτων της κάθε Ομοσπονδίας, οι Ομοσπονδίες μας έχουν την ευθύνη για ένταξη νέων αθλητών, με σκοπό να διευρύνεται η βάση του κάθε αθλήματος. Ο Σχεδιασμός εξυπηρετεί ταυτόχρονα τόσο τις αγωνιστικές επιδιώξεις των Ομοσπονδιών όσο και τη μαζικοποίηση του αθλήματος όσο και την αγορά υλικού για την ανάπτυξη του αθλήματος.

(η) Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ο ΚΟΑ εκπόνησε Σχεδιασμό Επαγγελματικής Αποκατάστασης. ο οποίος είχε σκοπό μεταξύ άλλων:
• Κύπριοι αθλητές-πρωταθλητές οι οποίοι πετύχαιναν σπουδαίες νίκες ή/και διακρίσεις και πρόβαλλαν τον Κυπριακό Αθλητισμό και την Κύπρο γενικά, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη φροντίδα.
• Θεωρήθηκε η επαγγελματική αποκατάσταση αυτών των αθλητών ως δικαίωμα και υποχρέωση, ως ελάχιστη ανταμοιβή σε όσα πρόσφεραν στον αθλητισμό, στην κοινωνία, στο Κράτος.
• Το Σ.Ε.Α. επίσης θεωρήθηκε ως παροχή κινήτρου για την αθλητική ενασχόληση περισσότερων νέων και την προσπάθεια για υψηλή επίδοση.

(θ) Αγώνες Εσωτερικού

Ενίσχυση των Ομοσπονδιών για την ομαλή διεξαγωγή των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων. Ως γνωστό για την διεξαγωγή των εθνικών πρωταθλημάτων, απαιτείται μεγάλη οργάνωση η οποία απαιτεί οικονομικά έξοδα τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν από το διοργανωτή όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι Ομοσπονδίες μας. Τέτοια έξοδα είναι η προετοιμασία των χώρων, οι αποζημιώσεις κριτών/ διαιτητών/γραμματείας, παρατηρητών και ιατρών.

Η διεξαγωγή των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων γίνεται πάντοτε με βάση τους διεθνείς κανονισμούς της κάθε Ομοσπονδίας. έτσι ώστε να είναι έγκυρη και αξιόπιστη.

(ι) Κογκρέσα

Για συμμετοχή εκπροσώπων των Ομοσπονδιών στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια συνέδρια. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών μας τα οποία συμμετέχουν στα αντίστοιχα διεθνή σώματα, απαιτείται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των αντιστοίχων διεθνών σωμάτων για στήριξη των θέσεων και συμφερόντων του Κυπριακού Αθλητισμού. Ταυτόχρονα, πολλά από τα μέλη μας διεκδικούν και εκλέγονται ως μέλη στα Δ.Σ. των διεθνών σωμάτων, πράγμα που δίνει οντότητα στον Κυπριακό Αθλητισμό και στην Κυπριακή Δημοκρατία γενικότερα.

(κ) Χαριστικές Παροχές

Ο Οργανισμός λειτουργεί Σχεδιασμό Χαριστικών Παροχών μέσα από τον οποίο επιχορηγούνται με χρηματικά ποσά αθλητές οι οποίοι έχουν καταλάβει θέσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Ο Σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος και καλύπτει Ολυμπιακά αθλήματα που είναι ενταγμένα στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων σε επίπεδο ανδρών και γυναικών μόνο.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ
Ο Οργανισμός προβλέπεται να καταβάλει συγκεκριμένα ποσά προς τις Σχολικές Εφορείες και Τεχνικές Σχολές, ως δικαιώματα χρήσης των σχολικών κλειστών αιθουσών από Σωματεία/Ομοσπονδίες και Εθνικά Προγράμματα, αναγνωρισμένα από τον Οργανισμό.
Η κατανομή του ποσού επιχορήγησης γίνεται μετά από την αξιολόγηση των Έγγραφων Συμφωνιών παραχώρησης άδειας χρήσης κλειστών αιθουσών των Σχολικών Εφορειών και Τεχνικών Σχολών και του εβδομαδιαίου προγράμματος χρήσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΑ μέθοδο κατανομής, η οποία στηρίζεται κυρίως στις ώρες χρήσης των σχολικών αιθουσών από τους αθλητικούς φορείς και Εθνικά Προγράμματα ΚΟΑ.

Σχεδιασμός Στρατευσίμων Αθλητές

Με την υπογραφή του αναθεωρημένου Αθλητικού Πρωτοκόλλου που υπογράφτηκε στις 10/7/2019 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του ΚΟΑ, πλέον όλες οι κατηγορίες αθλημάτων μέχρι και η Επίλεκτη κατηγορία ποδοσφαίρου, εντάσσονται στις εξυπηρετήσεις στρατευμένων αθλητών.
Επιπλέον όλοι οι στρατευμένοι αθλητές τοποθετούνται στην επαρχία τους και με αυτή τη διευθέτηση μπορούν απρόσκοπτα να προετοιμάζονται αλλά ταυτόχρονα έχει αποφευχθεί και ο κίνδυνος ατυχημάτων κατά τις μετακινήσεις τους.
Τέλος από την 1η (πρώτη) μέρα κατάταξης των νεοσύλλεκτων αθλητών, όλες οι κατηγορίες Επίλεκτων, Διεθνών και Σωματειακών Α Κατηγορίας Ποδοσφαίρου, δικαιούνται εξυπηρετήσεις για να ακολουθούν το πρόγραμμα προετοιμασίας τους.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Στον Σχεδιασμό εντάσσονται και επιχορηγούνται σε τακτική ετήσια βάση φορείς οι οποίοι καλλιεργούν τον αθλητισμό Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι Φορείς Αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
• Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΚΕΠΕ), περιλαμβανομένων και των αθλητών που είναι ενταγμένοι στο Σχέδιο Υψηλής Επίδοσης του Οργανισμού,
• Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών (ΚΑΟΚ)
• Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΚΑΟΑΜΕΑ)
• Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ)
• Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου
• Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων Κύπρου

Πέραν των πιο πάνω, στο Κεφάλαιο «Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις» λειτουργούν οι ακόλουθοι Σχεδιασμοί:
• «Αντιμετώπιση Εξαρτησιογόνων Ουσιών» σε συνεργασία με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ)
• «Σχεδιασμός Θρησκευτικών Ομάδων» μέσα από τον οποίο στηρίζονται με συγκεκριμένα κριτήρια τα σωματεία Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών τα οποία λαμβάνουν μέρος στα αντίστοιχα Εθνικά Πρωταθλήματα
• «Στήριξη Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού» μέσα από τον οποίο χορηγούνται οργανωμένοι φορείς αναπήρων και χρόνιων παθήσεων.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Μέσα από την δημιουργία Φοιτητικών Ομίλων Αθλημάτων, ο Οργανισμός προωθεί και στηρίζει στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Κύπρου διάφορα αθλήματα.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό/πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος μόνο Πανεπιστήμια μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (Κ.Ο.Π.Α.).

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
Αφορά την αγορά αθλητικού υλικού για τις Ομοσπονδίες μας με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων τους όπως επίσης αγορά αθλητικού υλικού για τον Στίβο με στόχο τον εξοπλισμό όλων των Σταδίων.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ένας από τους στόχους του Δ.Σ. του Οργανισμού είναι η προώθηση του Αθλητικού Τουρισμού, μέσα από τον οποίο αναμένεται και η αύξηση εσόδων του Κ.Ο.Α. αλλά και του κράτους γενικότερα. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΚΟΑ δημιούργησε, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, κοινή επιτροπή, η οποία επιλαμβάνεται των σχετικών θεμάτων και βοηθά στη χάραξη μιας κοινής πολιτικής όσον αφορά στα θέματα αθλητικού τουρισμού, με κοινές προτεραιότητες και στόχους.

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
    Πάρης Αβρααμίδης
    pavramides@sportskoa.org.cy
    22897213