ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέσω του διαδραστικού αθλητικού χάρτη Κύπρου, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για όλα τα αθλητικού ενδιαφέροντος σημεία στην Κύπρο. 

Έχετε την δυνατότητα να αναζητήσετε το σημείο του ενδιαφέροντός σας είτε εισάγοντας την λέξη-κλειδί που επιθυμείτε, ή μέσω επιλογής του σημείου μετακινώντας τον κέρσορα στο σημείο που επιθυμείτε.

Πατώντας σε έναν από τους κύκλους που εμπεριέχουν κάποιον αριθμό, αυτόματα μεγενθύνεται η αντίστοιχη περιοχή και εμφανίζονται οι επιμέρους επιλογές που έχετε. Όταν εμφανιστούν εικονίδια, που σχετίζονται με αθλητικές δραστηριότητες, μπορείτε να πατήσετε σε ένα από αυτά για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες.