Δελτίο Υγείας

Το Τμήμα Δελτίων Υγείας είναι το αρμόδιο τμήμα για την έκδοση των Δελτίων Υγείας Αθλητών. Το Τμήμα Δελτίων Υγείας, στεγάζεται στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στη Λεωφόρο Μακαρείου Αθλητικου Κέντρου, 2400 Λευκωσία.
 
Ωράριο Λειτουργίας  Τμήματος :
· Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 14.00 για την υποβολή αίτησης έκδοσης Δελτίου Υγείας με την καταβολή του σχετικού τέλους έκδοσης
· Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 15.00 για την παραλαβή Δελτίων Υγείας που έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από Ιατρική Επιτροπή
*εξαιρούνται Δημόσιες Αργίες
 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1. Με έμβασμα σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Οργανισμού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (πρώην COOP) Αρ. Λογαριασμού: 143-01-G43690-01 (Πρώην Λογαριασμός Αρ. 01010-4001782-2 Συνεργ. Κυπρ. Τρ.) IBAN No.: CY83 0050 0143 0001 4301 G436 9001 SWIFT (BIC): HEBACY2N
2. Αποστολή του χρηματικού ποσού (τέλους έκδοσης) σε μετρητά σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Με πιστωτική κάρτα ή μετρητά στο Τμήμα Δελτίων Υγείας του Οργανισμού με την υποβολή της αίτησης .
4. Αιτήσεις χωρίς το σχετικό τέλος έκδοσής δεν παραλαμβάνονται


Τηλέφωνα επικοινωνίας Τμήματος Δελτίων Υγείας
1. 22897140
2. 22897121
3. 22897147
4. 22897128
5. 22897214


Για αθλητές/τριες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμπληρώνεται ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή του Πιστοποιητικού Γεννήσεως. Για αθλητές/τριες χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης ή /και τρίτων χωρών να καταχωρείται ο Αρ. Διαβατηρίου ή ο Αρ. Άδειας προσωρινής παραμονής όπως έχει καταχωρηθεί στο Έντυπο Ιατρικής Εξέτασης. Για την ημερομηνία γεννήσεως θα πρέπει να καταχωρηθούν όλα τα ψηφία ανά ημέρα /μήνα/έτος όπως χχ/χχ/χχχχ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
    Αντρέας Παρασκευά
    aparaskevas@sportskoa.org.cy
    FAX: 22897220