ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΑ

Η Κύπρος έχει να επιδείξει μια μακρόχρονη αθλητική ιστορία με την παρουσία Κυπρίων αθλητών στους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γραπτά μνημεία αποδεικνύουν αυτή τη σχέση με την Ολυμπία. 

Με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, η Κύπρος κάτω από τα χρώματα της Ελλάδας έδωσε έντονα το παρών της με συμμετοχή Κυπρίων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1969 ιδρύθηκε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, κάτω από συγκεκριμένο Νόμο, τον περί ΚΟΑ Νόμο. Ο ΚΟΑ είναι Ημικρατικός Οργανισμός και ορίζεται σύμφωνα με τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμους του 1969 έως 1996 ως η Ανώτατη Αρχή στο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον εξωσχολικό αθλητισμό. Βασικοί σκοποί είναι η ανάπτυξη του εξωσχολικού αθλητισμού, ο συντονισμός της αθλητικής ζωής του τόπου μας, η καλλιέργεια του Ολυμπιακού ιδεώδους και η προβολή της Κύπρου στον Διεθνή αθλητικό χώρο. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και επτά μέλη. Υπηρεσιακός προϊστάμενος του Οργανισμού είναι ο Γενικός Διευθυντής. Λειτουργικά ο ΚΟΑ καθορίζει τέσσερις βασικές Υπηρεσίες, οι οποίες χωρίζονται σε δύο τομείς και δύο κλάδους:

1. Τομέας Αθλητισμού
2. Τομέας Αθλητικών χώρων
3. Κλάδος Οικονομικής Διαχείρισης
4. Κλάδος Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο αθλητισμός του τόπου μας μπορεί να χωριστεί σε πέντε περιόδους:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α’: 1969 – 1974
Η εποχή της προσπάθειας για οργάνωση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού με βασικό στόχο τη σύσταση Εθνικών Ομοσπονδιών και εγγραφή τους στις αντίστοιχες Παγκόσμιες Ομοσπονδίες.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’: 1974 – 1980
Η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του Κυπριακού Αθλητισμού μέσα από τα δεινά που επέφερε η Τουρκική εισβολή και κατοχή το 1974 και παράλληλα η δημιουργία της αναγκαίας αθλητικής υποδομής παρά τα μεγάλα οικονομικά και άλλα προβλήματα της πατρίδας μας που επέφερε η προσφυγοποίηση 200 χιλιάδων συνανθρώπων μας. Εποχή που χαρακτηρίζεται, ως η εποχή της μείζονος προσπάθειας να κρατηθεί και παράλληλα να αναπτυχθεί ο αθλητισμός του τόπου μας, μέσα στα οικονομικά πλαίσια της τότε εποχής.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ’: 1980 – 1990
Η εποχή της παρουσίας του Κυπριακού Αθλητισμού στον Παγκόσμιο αθλητικό χώρο με τη συμμετοχή μας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, στην αρχή με αποτελέσματα καμιά φορά απογοητευτικά, αλλά πάντοτε με την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Πρώτη συμμετοχή μας ως ανεξάρτητο Εθνικό κράτος ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες τη Μόσχας το 1980. Η συνέχεια υπήρξε ραγδαία και η ανάπτυξη του Κυπριακού Αθλητισμού πρωτόγνωρη για τα Κυπριακά δεδομένα. Παράλληλα υπήρξε σημαντική διεύρυνση της βάσης των αθλημάτων μας με τη σημαντική αύξηση του ενεργού αθλητικού και τεχνικού δυναμικού του τόπου μας. Υποστηρίζεται ότι η δεκαετία αυτή θεμελίωσε την αναπτυξιακή πορεία του Κυπριακού Αθλητισμού. Άρχισε τη λειτουργία του το πρόγραμμα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και κάλυψε σε μεγάλο βαθμό την παιδική ηλικία με πρόγραμμα προσανατολισμός στην άθληση.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ’: 1990 – 2000
Η εποχή της έντονης αγωνιστικής παρουσίας μας στον Διεθνή αθλητικό χώρο με σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις. Ο Αθλητισμός του τόπου μας ακολούθησε Ευρωπαϊκή πορεία και παράλληλα ανταποκρίθηκε πλήρως προς τις Ευρωπαϊκές συμβάσεις και δεσμεύσεις που καθόριζε ο Ευρωπαϊκός Αθλητικός Χάρτης της Ρόδου και ο Κώδικας Ηθικής.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε’: 2000 – 2010
Περίοδος της σταδιακής εναρμόνισης με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα με στόχο να επιτευχθεί η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη, η οποία τελικά έγινε την 1η Μαΐου 2004, όπου η Κύπρος είναι μεταξύ των 25 Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σημαντικότερος στόχος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, είναι η σταδιακή και ουσιαστική εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο: « Ένας αγνός και ωφέλιμος Αθλητισμός».

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ:
Σημαντική ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2008, για την καθιέρωση της Λευκής Βίβλου για τον Ευρωπαϊκό αθλητισμό, την οποία η χώρα μας υιοθέτησε σε όλες τις, τις παραμέτρους. Η Λευκή Βίβλος είναι ουσιαστικά η πρώτη συνολική πρωτοβουλία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον αθλητισμό. Σκοπός της είναι να δώσει μια στρατηγική κατεύθυνση σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην Ε.Ε. Η Λευκή Βίβλος σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, την αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων, το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. και προσφέρει νομική σαφήνεια στους ενδιαφερομένους, κάνοντας μια απογραφή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των αποφάσεων της Επιτροπής, σχετικά με τον αθλητισμό.
Αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό και οικονομικό ρόλο του αθλητισμού θα κατευθύνει τις δραστηριότητες της Επιτροπής στον τομέα αυτό τα επόμενα χρόνια. Ο ΚΟΑ πιστός στις διακηρύξεις του, ότι ο αθλητισμός, αποτελεί μια ανθρώπινη, κοινωνική δραστηριότητα, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, με στόχο όχι μόνο τον πρωταθλητισμό, αλλά την υγεία των πολιτών. Για αυτό στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τις πρόνοιες της Λευκής Βίβλου, οι οποίες έχουν ως πρώτο στόχο να θεραπεύσουν τα κακώς έχοντα του αθλητισμού που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία είκοσι χρόνια, όπως την εμπορευματοποίηση, το ντόπινγκ, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τη βία και το ρατσισμό.
Ο ΚΟΑ αγκαλιάζει την όλη προσπάθεια και υλικά και ηθικά, πάντοτε μέσα στα πλαίσια ενός ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου, κάτω από τη βασική αρχή, που ζητά η Ευρώπη: ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ζ’: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΑ 2020
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηριζόμενος στις προτάσεις, όπως αυτές υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προχώρησε στο σχεδιασμό της Στρατηγικής του ΚΟΑ μέχρι το 2020 που αφορά τον Αθλητισμό.

Η Στρατηγική του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2020 «Δικαίωμα στην Άθληση – Πολίτες εν Δράση», χαράσσει μια νέα εποχή στο αθλητικό πρόγραμμα της Κύπρου. Καταδεικνύεται μια νέα διαφορετική διάσταση και επικεντρώνεται στα νέα δεδομένα που υπάρχουν τώρα και τα έχει οριοθετήσει ο Ευρωπαϊκός Αθλητικός χώρος και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη της Λισσαβόνας και μέσω της Λευκής Βίβλου.

Ο ΚΟΑ προχώρησε στον καταρτισμό αυτών των πρωταρχικών στόχων του αθλητισμού, ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηριζόμενος στις προτάσεις, όπως αυτές υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικά χαρακτηριστικά της Στρατηγικής ΚΟΑ 2020, είναι ότι μέσα από οκτώ στρατηγικές χαράσσεται η πορεία του Κυπριακού Αθλητισμού μέχρι το 2020. Αυτές οι οκτώ στρατηγικές αναλύονται με βασικούς δείκτες απόδοσης, στις οποίες ο ΚΟΑ δεσμεύεται στην ανάληψη δράσεων για να βοηθήσει έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο του αθλητισμού.

Στη Στρατηγική λήφθηκαν επίσης σοβαρά υπόψη τόσο οι δυνατότητες, όσο και οι αδυναμίες, καθώς και οι ευκαιρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ευρύτερο Κυπριακό Αθλητισμό.