2η Δημόσια Διαβούλευση για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση των Εθελοντών σε θέματα Αθλητικής Διοίκησης και Διαχείρισης

26/06/2014

ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 2η θεσμοθετημένη Δημόσια Διαβούλευση που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με θέμα την Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εθελοντών σε θέματα Αθλητικής Διοίκησης και Διαχείρισης.

Η 2η Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο της πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ενθάρρυνση της συμμετοχικής Δημοκρατίας και της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη. Στη διαβούλευση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδροι και Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αθλητικών Ομοσπονδιών. Συνολικά παρευρέθηκαν 55 εκπρόσωποι από 37 Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα χαιρέτησε εκ μέρους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης να δώσουν βήμα στον πολίτη να εκφέρει δημοκρατικά την άποψη του, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στη χάραξη διαφόρων πολιτικών. Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες της στον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τη συμπερίληψη του ΚΟΑ ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν την προσπάθεια που έχει αρχίσει, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία και συνεισφορά του αθλητισμού στο κοινωνικό σύνολο. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ανάφερε ότι η επιλογή της θεματικής ενότητας της σημερινής 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης αποτελεί συνέχεια και υλοποιεί μια από τις εισηγήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Αθλητικών Ομοσπονδιών κατά την 1η Δημόσια Διαβούλευση. Η Εκπαίδευση και η Επιμόρφωση των εθελοντών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο αθλητισμός και οι αρμόδιες αθλητικές αρχές και φορείς, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια. Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο όχι μόνο για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των αθλητικών οργανισμών αλλά και για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των εθελοντών μέσω της απόκτησης νέων δεξιοτήτων που προσφέρονται μέσα από την εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες με τη σειρά τους συγχάρηκαν τον ΚΟΑ για την επιλογή της θεματικής της 2η Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Αθλητισμό και τόνισαν ότι η προσφορά των εθελοντών θα πρέπει να τύχει τη ανάλογης στήριξης από την πολιτεία. Στη συνέχεια εξέφρασαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και επιμόρφωση των εθελοντών στη διοίκηση και διαχείριση των αθλητικών ομοσπονδιών. Οι απόψεις αυτές θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ή/και χάραξη πολιτικών με στόχο την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δομών του αθλητισμού.