Το Πρόγραμμα SCORE ξεκίνησε επιτυχώς στη Στοκχόλμη – Συμμετοχή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού

02/03/2015

Το πρόγραμμα SCORE («Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality – Ενισχύοντας την Προπονητική με στόχο την προώθηση της ισότητας» είχε την εναρκτήρια συνάντηση του στη Στοκχόλμη στις 16-17 Φεβρουαρίου 2015. Του προγράμματος ηγείται ο Οργανισμός ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation - Ευρωπαϊκός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Αθλητισμού), και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είναι Εταίρος του Προγράμματος, μέσω της Επιτροπής του «Γυναίκα και Αθλητισμός». Το Πρόγραμμα προωθεί τις ίσες ευκαιρίες, κυρίως την ισότητα των δύο φύλων στην προπονητική, και εστιάζει στην αύξηση του αριθμού των μισθωτών και των εθελοντών προπονητριών σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, καθώς και στην εκπαίδευση σχετικά με την ισότητα των φύλων στην προπονητική. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αθλητικές οργανώσεις όλων των επιπέδων, και πιο συγκεκριμένα σε προπονητές, εκπαιδευτές, πρώην αθλητές, εθελοντές και φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της προπονητικής. Το έργο SCORE υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus + Sport.

Η ημερήσια διάταξη της εναρκτήριας συνάντησης περιλάμβανε τους εισαγωγικούς σκοπούς του προγράμματος καθώς και ανταλλαγή απόψεων από τους συμμετέχοντες αναφορικά με την ανάπτυξη του εργαλείου-toolkit "πακέτο ευαισθητοποίησης –Awareness pack», το οποίo θα καταρτιστεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το “toolkit” θα περιλαμβάνει εργαλεία που θα απευθύνονται τόσο στις αθλητικές οργανώσεις όσο και στους προπονητές, προωθώντας την ισότητα των φύλων σε αυτό τον τομέα. Της συζήτησης ηγήθηκαν οι εμπειρογνώμονες, Sarah Milner και Julie Mackintosh, από την οργάνωση Sports Coach UK του Ηνωμένου Βασιλείου. Ένα άλλο βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής ενότητας για μέντορες. Μετά την διεκπεραίωση του προγράμματος εκπαίδευσης, οι μέντορες θα βοηθήσουν τις (μελλοντικές) προπονήτριες στις αντίστοιχες χώρες τους όσο αφορά την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Οι συζητήσεις σχετικά με την εκπαίδευση των μεντόρων διευκολύνθηκαν από την Satu Kaski, ειδικό ψυχολόγο, η οποία έχει εμπλακεί σε προγράμματα καθοδήγησης στην προπονητική στη Φινλανδία. Το SCORE θα είναι ένα διετές πρόγραμμα και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016. Διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο Εταίρων και συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των εξής οργανισμών. • Αθλητική Προπονητική Ηνωμένο Βασίλειο (Sport Coach UK) • Φινλανδική Ένωση Προπονητών (Finnish Coaches Association) • Διεθνές Συμβούλιο Προπονητικής Αριστείας (International Council of Coaching Excellence) (ICCE) • Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αθλητισμού και Απασχόλησης (European Observatoire of Sport and Employment) (EOSE) • Αθλητισμός και Ιθαγένεια (Sport and Citizenship) • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού European (University Sports Association) (EUSA) • Γερμανική Ολυμπιακή Αθλητική Συνομοσπονδία (German Olympic Sports Confederation) (DOSB) • Σουηδική Συνομοσπονδία Αθλητισμού (Swedish Sports Confederation) (RF) • Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Κροατίας (National Olympic Committee of Croatia (NOC Croatia) • Λιθουανική Ένωση Αθλητικών Ομοσπονδιών (Lithuanian Union of Sports Federations) (LUSF) • Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) (Cyprus Sport Organisation) (CSO) • Πορτογαλική Συνομοσπονδία Αθλητισμού (Portuguese Sports Confederation) (CDP)