Συνάντηση της ad hoc Επιτροπής Κατά της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες

16/05/2024

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ad hoc Επιτροπής Κατά της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες μέλη του ΚΟΑ. Η συνάντηση έγινε την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 13 του περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγηση Αθλητικών Γεγονότων Νόμου, όπου προβλέπεται η απαγόρευση διενέργειας στοιχήματος από αθλητές και αθλητικούς παράγοντες. Επίσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού και τη δυνατότητα για αυτόματη ένταξη των αθλητών και αθλητικών παραγόντων σε αυτήν. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αποσταλεί σχετικό έγγραφο στις Ομοσπονδίες για την καταγραφή των απόψεων τους σε σχέση με την αυτόματη ένταξη αθλητών και αθλητικών παραγόντων στην Πλατφόρμα. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στον αθλητισμό και η μείωση του κινδύνου χειραγώγησης αγώνων. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού και της Αστυνομίας Κύπρου.