Συμμετοχή της Κύπρου στην άτυπη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

02/06/2020

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου εκπροσωπήθηκε σήμερα από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη στη 2η άτυπη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την οποία συγκάλεσε η Κροατική Προεδρία. Της τηλεδιάσκεψης προήδρευσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού της Κροατίας κ. Tomislav Družak και συμμετείχε η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κα Mariya Gabriel, καθώς και οι αρμόδιοι Υπουργοί των κρατών μελών της ΕΕ. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ως εξωτερικοί ομιλητές, εκπρόσωποι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Οι Υπουργοί συζήτησαν για τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα εξόδου του αθλητισμού από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού και τις προκλήσεις που ενδέχεται να διαχειριστούν τα κράτη μέλη κατά την επανέναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε ο αθλητικός τομέας να καταστεί πιο ανθεκτικός σε μελλοντικές απρόβλεπτες κρίσεις. Ο κ. Μιχαηλίδης παρουσίασε τις τέσσερις φάσεις της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που έλαβε η Κυπριακή Κυβέρνηση, σε σχέση με τον τομέα του Αθλητισμού, όπως και τα μέτρα περαιτέρω οικονομικής στήριξής του. Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα μιας ευρείας διατομεακής συνεργασίας για την ανάκαμψη του αθλητισμού και την αποκατάσταση της ανθεκτικότητάς του. Τέλος, έκανε λόγο για τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, την αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας στον τομέα του Αθλητισμού.