Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων MoveWeek 2014

29/09/2014

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει το πρόγραμμα όλων των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 29 Σεπτεμβρίου με 5 Οκτωβρίου σε όλη την Κύπρο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Εκστρατείας MOVE WEEK 2014.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 105 δραστηριότητες και εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνουν διάφοροι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο MOVE WEEK. Όλες οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό και η συμμετοχή είναι δωρεάν.