Παρουσίαση Μιχάλη Μιχαηλίδη: Καταπολέμηση του Ντόπινγκ στον αθλητισμό στους Νέους

21/02/2017

Το SAFEYOU είναι ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Erasmus Plus στο οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ως εταίρος.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την καταπολέμηση του Ντόπινγκ στον Μαζικό Αθλητισμό και συγκεκριμένα στους χώρους μαζικής άθλησης, όπως είναι τα Δημόσια πάρκα, τα FitnessClubs , τα Γυμναστήρια κλπ. Μια διεθνής ομάδα ειδικών επιστημόνων σε θέματα Ντόπινγκ, από 5 Ευρωπαϊκές χώρες το Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Foro Italico, το Πανεπιστήμιο του Potsdam και ο Εθνικός Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ της Γερμανίας, το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδος και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, συντονίζονται και συνεργάζονται επιστημονικά με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την δημιουργία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου, το οποίο θα απευθύνεται σε νεαρούς αθλούμενους και θα τους ενημερώνει για τους κινδύνους του Ντόπινγκ στον Αναψυχικό Αθλητισμό και τις ασφαλείς εναλλακτικές πρακτικές και τους αποτελεσματικούς τρόπους αποφυγής της χρήσης των επικίνδυνων αυτών ουσιών. Η έρευνα αυτή αποτελεί μια καινοτομία στον χώρο του Μαζικού Αθλητισμού και έχει αναδείξει σοβαρά ευρήματα τα οποία όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο την υγιή άθληση αλλά πλήττουν και απειλούν άμεσα και την Δημόσια Υγεία αφού ένα ποσοστό 28.9% της αθλούμενης νεολαίας που συμμετείχε στο δείγμα της έρευνας δήλωσε ότι κάνει χρήση ή έκανε τουλάχιστο μία φορά στην ζωή του, χρήση απαγορευμένων ουσιών, με στόχο την βελτίωση της Εμφάνισης και της Απόδοσης του. Τα πιο πάνω αποτελέσματα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού, Αφού πλήττουν άμεσα τον υγιή αθλητισμό και θέτουν σε κίνδυνο και την δημόσια υγεία. Το. κοινωνικό αυτό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ευχολόγια και με τις συσκέψεις ειδικών. Απαιτείται πολιτική δράση με αποφασιστικότητα και διατομεακών συνεργασία και συντονισμός ενεργειών έτσι ώστε με αποφασιστικότητα να χρησιμοποιηθούν αυτές οι μελέτες ως προληπτικά εκπαιδευτικά εργαλεία προσέγγισης που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μετά από σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση, στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς, στις αθλητικές ακαδημίες και στα σωματεία από τους προπονητές, στα Γυμναστήρια και στα Fitness Clubs από τους Γυμναστές, καθώς και από κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να συμβάλει στον κοινό σκοπό. Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν την έκταση του φαινομένου της χρήσης ουσιών ντόπινγκ, μεταξύ νεαρών αθλούμενων, σε χώρους μαζικού αθλητισμού και αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση, μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις»