Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ στο Συνέδριο του SIGA

05/08/2017

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Κλεάνθης Γεωργιάδης συμμετείχε στο 2o συνέδριο του SIGA (Sport Integrity Global Alliance) για την αθλητική ακεραιότητα. Το Συνέδριο, έγινε στη Λισσαβόνα και συμμετείχαν 30 Οργανισμοί από 20 χώρες της Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας.

Το Συνέδριο είχε πέντε βασικές ενότητες: Καλή διακυβέρνηση: από το ρητορική στην ουσιαστική αναμόρφωση Οικονομική διαφάνεια στον αθλητισμό, και Ακεραιότητα στην στοιχηματική δραστηριότητά: παγκόσμιες λύσεις για παγκόσμιο προβλήματα Ανάπτυξη των αθλητών και προστασία των ανήλικων αθλητών Χρηματοδότηση του αθλητισμού, αξία των εμπορικών σημάτων και η φήμη τους Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ ήταν ένας από τους ομιλητές του συνεδρίου στην πρώτη ενότητα. Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΚΟΑ επεσήμανε το γεγονός ότι ο αθλητισμός σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζει μια σημαντική κρίση ακεραιότητας. Τα προβλήματα είτε αφορούν το ντόπινγκ, το στοίχημα ή τα οικονομικά σκάνδαλα είναι αποτελέσματα κακής διακυβέρνησης. Η κακή διακυβέρνηση δεν γνωρίζει σύνορα και για να αντιμετωπιστεί σωστά χρειάζεται να αναληφθούν πρωτοβουλίες τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο στόχος του ΚΟΑ είναι μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες να δημιουργήσει και να θεσμοθέτηση τον Κυπριακό κώδικα αθλητικής διακυβέρνησης και να εκσυγχρονίσει τον νόμο του ΚΟΑ στον τομέα αυτό. Όλα αυτά όμως για να έχουν πραγματικά αποτελέσματα θα πρέπει να ενισχύσουμε τα διοικητικά συμβούλια των Ομοσπονδιών. Για το λόγο αυτό ο ΚΟΑ προγραμματίζει μία σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως στη ενημέρωση των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Ο SIGA είναι μία διεθνές άτυπη συμμαχία κυβερνητικών και ιδιωτικών οργανισμών που στόχο έχει την ενίσχυση της καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό.