Ο αθλητισμός στην Ευρώπη και η επένδυση στις μελλοντικές γενιές

30/03/2018

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Φόρουμ 2018 Το Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Βουλγάρικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στις 22 - 23 Μαρτίου 2018 στη Σόφια της Βουλγαρίας και σε αυτό συμμετείχαν 380 εκπρόσωποι αθλητικών οργανισμών, φορέων χάραξης αθλητικής πολιτικής, Ευρωπαϊκών θεσμών και εθνικοί αντιπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ.

Το μήνυμα του φετινού Φόρουμ «Ο αθλητισμός στην Ευρώπη, η επένδυση για τις μελλοντικές γενιές» αντανακλά την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, κυρίως στους νέους. Στην εναρκτήρια του ομιλία ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα αθλητισμού κ. Tibor Navracsics αναφέρθηκε στη ιδιαίτερη σημασία που έχει η διοργάνωση του Φόρουμ αφού αποτελεί μια ευκαιρία προώθησης του αθλητισμού ως μέσο για την οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης αλλά και ως ένα μέσο για να σφυρηλατήσει ισχυρούς δεσμούς με τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της σε όλη την υδρόγειο, ενώ παρουσίασε τον οδικό χάρτη των επόμενων αθλητικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από την ΕΕ το 2018, με σημαντικότερη την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Ο Επίτροπος στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της τρίτης έρευνας του Ευρωπαϊκού Ευρωβαρόμετρου για την αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα, τόνισε ότι φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει η ανατροπή των επιπέδων σωματικής αδράνειας στην Ευρώπη. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι τα επίπεδα αθλητικής ενασχόλησης των ευρωπαίων πολιτών δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά από την προηγούμενη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το 2014 αφού στην πραγματικότητα, ο μέσος όρος των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι ποτέ δεν έχουν αθληθεί ή δεν αθλούνται αυξήθηκε ελαφρώς από 42% έως 46%, και αυτό είναι η συνέχιση της μιας σταδιακής τάσης από το 2009. Ωστόσο, έξι χώρες ,μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, παρουσιάζουν μικρή βελτίωση ως προς την αύξηση των πολιτών που αθλούνται. Στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ τονίστηκε ο καταλυτικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην προώθηση του αθλητισμού, ο ρόλος του αθλητισμού για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως ο αθλητισμός βάσης, η κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή μέσου του αθλητισμού, η διακυβέρνηση αλλά και η χάραξη νέων πολιτικών βασισμένες στη διεθνή συνεργασία. Ο αντίκτυπος των Ολυμπιακών Αγώνων για το περιβάλλον, ο ρόλος του αθλητισμού στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό απετέλεσαν τα βασικά θέματα συζήτησης του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Φόρουμ 2018. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εκπροσωπήθηκε από τον κ Κλεάνθη Γεωργιάδη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Λειτουργούς Βάσο Κουτσιούντα και Ιωάννα Παρασκευοπούλου με την ιδιότητα τους ως εθνικοί αντιπρόσωποι της Κύπρου στην Ομάδα Εργασίας για τον Αθλητισμό και ως επικεφαλής προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, η αντιπροσωπεία του ΚΟΑ είχε επαφές με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος Erasmus +, με εταίρους που συμμετέχουν σε υφιστάμενα προγράμματα αλλά και φορείς που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για μελλοντική συνεργασία.