Δημόσια Διαβούλευση: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

03/09/2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων / εισηγήσεων στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 έως 2012 παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00

Το προσχέδιο της τροποποίησης των κανονισμών και ο τυποποιημένος πίνακας εισηγήσεων, στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταγράψουν τα σχόλια και τις εισηγήσεις τους, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στο http://www.cyprussports.org/ Οι εισηγήσεις και τα σχόλια θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (word format) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mterezopoulos@sportskoa.org.cy και dgeorgiadou@sportskoa.org.cy Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.