ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 524
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1992

Ο Σύνδεσμος μας ιδρύθηκε το 1992 και σ’ αυτόν συμμετέχουν άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, καρδιάς, πνευμόνων, ύπατος, μυελού των οστών καθώς και άτομα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο οργανικής ανεπάρκειας. Τα μέλη μας σήμερα ξεπερνούν τα 600 άτομα περίπου. Σκοπός του Συνδέσμου μας είναι η αθλητική, κοινωνική και ψυχολογική συμπαράσταση των ασθενών, η αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους, η εκπροσώπησή τους στις διάφορες Επιτροπές και Οργανισμούς Υγείας, καθώς και η κοινωνική επανένταξη των ασθενών μετά τη μεταμόσχευση.

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΡΤΑΣ
  Cytrass@cytanet.com.cy
  22379001
  22379011
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ