Τμήμα Διοίκησης

Το τμήμα Διοίκησης του Οργανισμού έχει υπό την ευθύνη του τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

1. Παραχώρηση και/ή διάθεση και/ή μίσθωση κρατικής γης σε αθλητικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
1.1 Διαδικασία αξιολόγησης και υποβολής νέων αιτημάτων για διάθεση κρατικής γης

1.2 Παρακολούθηση και έλεγχος αιτημάτων για επανεκμίσθωση κρατικής γης

1.3 Επιδίωξη της επίλυσης διαχρονικών εκκρεμοτήτων μισθώσεων κρατικής γης (π.χ. σκ. λ/σου).

1.4 Υπό εξέλιξη δημιουργίας οδηγού αξιολόγησης

1.5 Διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των Μισθώσεων κρατικής γης

2.Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού (ΑΔΕΑ)

2.1 Ορισμός των συνεδριάσεων της ΑΔΕΑ

2.2 Μείωση του χρόνου εξέτασης υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής κατά τα τελευταία 2 έτη

2.3 Οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες υποβολής προσφυγών και εφέσεων ενώπιον της ΑΔΕΑ καθορίζονται από τον Περί ΚΟΑ Νόμο (41/69)

3.Διεθνείς Αθλητικές Σχέσεις & Μνημόνια Συναντίληψης/Πρωτόκολλα Συνεργασίας με άλλα Κράτη
3.1 Προώθηση και ανάπτυξη του Σχεδιασμού των Διεθνών Σχέσεων στον Τομέα του Αθλητισμού

3.2 Μέσω του ΥΠΠΑΝ υπό εξέλιξη προσπάθειες για τη σύναψη Μνημονίων με Ρωσία, Πολωνία, Ινδία και Κούβα

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού υπογράφει πρωτόκολλα αθλητικής συνεργασίας και έχει αθλητικές ανταλλαγές με χώρες με τις οποίες υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία για Οικονομική, Επιστημονική και Πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των δυο Κυβερνήσεων, που περιλαμβάνεται και πρόνοια για ανταλλαγή στον αθλητισμό. Οι συμφωνίες αυτές υπογράφονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και γνωστοποιούνται στον Οργανισμό μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αφού κοινοποιηθεί η Συμφωνία στον ΚΟΑ, ο Οργανισμός αξιολογεί τη χώρα και εάν κρίνει ότι πρέπει να υπογράψει πρωτόκολλο αρχίζει την επαφή με τη χώρα αυτή, με στόχο την υπογραφή πρωτοκόλλου.

Τα κριτήρια που βασικά τίθενται και η έκταση του πρωτοκόλλου εξαρτώνται από τα ακόλουθα:

α. το επίπεδο του αθλητισμού της χώρας και αυτό αφορά όλο το φάσμα και τις κατευθύνσεις

β. την απόσταση της χώρας και τις συγκοινωνίες (τρόπος μετάβασης και κόστος)

γ. το ενδιαφέρον της χώρας να συνεργαστεί μαζί μας.

Βασικά υπογράφεται μια γενική συμφωνία η οποία και έχει πολιτική ισχύ μέσα στην οποία αναφέρεται ότι ο δύο Οργανισμοί υπογράψουν μια συνεργασία για μεταξύ των άλλων:

ανάπτυξη σχέσεων και φιλίας μεταξύ των δύο λαών
συνεργασία στα Διεθνή σώματα, Συνέδρια, Κογκρέσσα κ.λ.π
καθορίζουν τους οικονομικούς όρους του πρωτοκόλλου οι οποίοι βασικά είναι: διαμονή,
διατροφή, μετακινήσεις, ιατρικά περιστατικά και ίσως φιλοδώρημα (φιλοξενούσα πλευρά) και αεροπορικό εισιτήριο προς και από πρωτεύουσα της φιλοξενούσας χώρας (φιλοξενούμενη πλευρά).

Επίσης υπογράφεται και ένα πρωτόκολλο στο οποίο καθορίζονται συγκεκριμένα τα αθλήματα, τον αριθμό ατόμων, τις ημερομηνίες και διάρκεια των ανταλλαγών, τον τόπο διεξαγωγής των ανταλλαγών καθώς και οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί αναγκαίο.

Η συγκρότηση ενός πρωτοκόλλου γίνεται μετά από απευθείας συνομιλίες των δύο Οργανισμών μετά από κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων από κάθε πλευρά. Η δική μας πλευρά βασικά έχει τρεις κατευθύνσεις για τις προτάσεις που εισηγείται για συμπερίληψη στο πρωτόκολλο: (α) Αγώνες (β) Προετοιμασία / προπονητικά κάμπιγκ (γ) Επιμόρφωση.

Τα κριτήρια που ισχύουν για να ενταχθεί κάποιο άθλημα σε κάποιο πρωτόκολλο μεταξύ των άλλων είναι:

α. οι διοργανώσεις που θα συμμετάσχει εκείνο το άθλημα κατά το έτος δηλ. η αγωνιστική του δραστηριότητα όπως π.χ. εάν θα λάβει μέρος σε διμερείς αγώνες, ΑΜΚΕ, Μεσογειακούς, Πανευρωπαϊκούς, Κοινοπολιτειακούς, Παγκόσμιους, Ολυμπιακούς.

β. πόσο ανεπτυγμένο είναι το άθλημα στην χώρα με την οποία πρόκειται να υπογράψουμε.

γ. αναγκαιότητα ανάπτυξης του αθλήματος στην Κύπρο, εάν είναι νέο άθλημα και χρειάζεται βοήθεια από το εξωτερικό για να προχωρήσει μια και στην Κύπρο δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί σωστά.

Ο Οργανισμός στο παρελθόν και μέχρι σήμερα είχε επιτύχει και υπέγραψε πρωτόκολλα αθλητικής συνεργασίας με τις ακόλουθες χώρες:

Ελλάδα, Ρουμανία, Κούβα, Συρία, Ιορδανία, Ουκρανία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρωσία, Ισραήλ, Πολωνία, Κίνα και Λευκορωσία.

Βασικές επιδιώξεις του Οργανισμού μέσω των πρωτοκόλλων είναι να δώσει την ευκαιρία στους αθλητές των διαφόρων Ομοσπονδιών να προετοιμαστούν από κοινού με ξένους αθλητές, να συναγωνιστούν μαζί τους σε θεσμοθετημένους αγώνες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για την άνοδο του επιπέδου του Κυπριακού αθλητισμού. Επίσης δίνεται η ευκαιρία και στις ίδιες τις Ομοσπονδίες να δημιουργήσουν και να εκμεταλλευτούν προς όφελος τους επαφές με τις Ομοσπονδίες των χωρών με τις οποίες ο Οργανισμός υπογράφει πρωτόκολλο. Ακόμη μέσα από τις γνωριμίες, φιλίες και σχέσεις που δημιουργούνται από τέτοιες επαφές, ο Οργανισμός και οι αθλητικοί φορείς γενικά μπορούν να επηρεάσουν στη λήψη αποφάσεων στο διεθνή αθλητικό χώρο, καθώς και να εκλεγούν Κύπριοι αθλητικοί αξιωματούχοι και παράγοντες σε καίρια αθλητικά πόστα σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια αθλητικά σώματα.

Υπεύθυνος Λειτουργός: Ανδρέας Μαρκίδης

4.Δικαστικές Υποθέσεις
4.1 Διασφάλιση της παρακολούθησης των Δικαστικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού.

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
    ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
    amarkides@sportskoa.org.cy
    22897114
    22358222