ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΟΑ

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΑ

Σχεδιασμός Υψηλής Επίδοσης

Στόχος του Σχεδιασμού είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη σε αριθμό εκπροσώπηση και διάκριση της Κύπρου σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και ιδιαίτερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και στις επιτυχίες των αθλητων/τριων.
Ο Σχεδιασμός την τελευταία διετία αναβαθμίστηκε λειτουργικά μέσα από την βελτίωση του Οδηγού Λειτουργίας του, αλλά και οικονομικά με την αύξηση και επέκταση των μηνιαίων επιδομάτων των αθλητών, καθώς και των ποσών που διατίθενται για προετοιμασίες εξωτερικού.
Κατά μέσο όρο ο Σχεδιασμός στήριξε 42 αθλητές/τριες σε 4 κατηγορίες ανά έτος, καθώς και 30 προπονητές, ενώ ο προϋπολογισμός του κυμάνθηκε μεταξύ €600,000 – €700,000.

Σχέδιο Στήριξης Νεαρών Πρωταθλητών Ατομικών Ολυμπιακών Αθλημάτων (U23)

Το Σχέδιο στηρίζει τους νεαρούς πρωταθλητές μέσα από την παροχή οικονομικής υποστήριξης, με αποτέλεσμα να ανταγωνιστούν κατ’ αναλογία, συνομήλικους αθλητές άλλων προηγμένων αθλητικά χωρών.
Κατά την διετία 2019 -2021, τόσο ο Οδηγός Λειτουργίας, όσο και τα Αγωνιστικά Κριτήρια Ένταξης του Σχεδιασμού αναθεωρήθηκαν με πρόνοιες οι οποίες υποβοήθησαν τους αθλητές, αλλά ταυτόχρονα τέθηκαν και ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες διασφάλισαν την ορθολογιστική χρήση των επιδομάτων που χορηγήθηκαν.
Ο προϋπολογισμός του Σχεδιασμού κατά την διετία κυμάνθηκε μεταξύ €230,000 – €260,000, και δαπανήθηκε κατά μέσο όρο σε 54 αθλητές ανά έτος και 46 προπονητές.

Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.)

Η λειτουργία του Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού συστάθηκε από τον ΚΟΑ το 1998 και έχει σκοπό να υποστηρίζει τον αθλητισμό βάσης και συγκεκριμένα τις οργανωμένες αναπτυξιακές ηλικίες του αθλητισμού μέσω των Σωματείων/Συλλόγων/Ομίλων, μέσα από την επιχορήγηση των προπονητών των ακαδημιών, καθώς και επιμέρους τομείς όπως είναι η επιμόρφωση, η επιστημονική στήριξη, η αξιολόγηση, η αξιοποίηση και τα κίνητρα.
Από το 2013 η λειτουργία του Σχεδίου βασίζεται πλέον πάνω σε εγκεκριμένο από το Δ.Σ. «Οδηγό Λειτουργίας» που εκπονήθηκε, καθώς και κριτήρια και προϋποθέσεις για την επιχορήγηση προπονητών των Σωματείων/Συλλόγων/Ομίλων. Ο προϋπολογισμός του ΕΣΥΑΑ κυμάνθηκε μεταξύ €1.100.000 – €1.200.000.
Κατά το 2020 εντάχθηκε στο Σχέδιο για πρώτη φορά και το Γυναικείο Ποδόσφαιρο.

Εθνικός Σχεδιασμός Υποτροφιών

Ο Σχεδιασμός Υποτροφιών ΚΟΑ αφορά στην παροχή υποτροφιών σε αθλητές-φοιτητές, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του Οργανισμού και καλύπτουν τις πρόνοιες του Σχεδιασμού.

Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Νεαρών Αθλητών με Προοπτική


Η διεύρυνση της βάσης της αθλητικής πυραμίδας είναι αδιαμφισβήτητα η οδός για την κορυφή. Όσο μεγαλύτερη η βάση της πυραμίδας σε ποσότητα νεαρών ταλέντων, τόσο μεγαλύτερη σε ποιότητα η κορυφή της.
Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Προοπτικής θα καλύψει τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του ΕΣΥΑΑ του Σχεδιασμού Ταλέντων και Υψηλής Επίδοσης – Πυραμίδα Εθνικών Σχεδιασμών ΚΟΑ.
Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Νεαρών Αθλητών με Προοπτική συστάθηκε από τον ΚΟΑ το 2022 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός του σχεδίου είναι η προαγωγή και η στήριξη του εξωσχολικού αθλητισμού στις νεαρές ηλικίες. Ως η βάση των Εθνικών Σχεδιασμών – Πυραμίδα o στόχος του Σχεδίου είναι να καταστεί ο ακρογωνιαίος λίθος για την έναρξη μιας πετυχημένης και μακροχρόνιας πορείας των νέων αθλητών.
Ο προϋπολογισμός του Σχεδιασμού το 2022 ανερχόταν στις €50 000 το 2023 έχει αυξηθεί στις €150 000.

 

 

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
    Δρ Κώστας Σολωμού
    csolomou@sportskoa.org.cy
    22897218