ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την στελέχωση μίας θέσης Δημοσιογράφου (Κλ. Α7) για το Γραφείου Τύπου του Οργανισμού για περίοδο απασχόλησης τουλάχιστον 24 μηνών.