ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

koa_omospondies_cyprus

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την στελέχωση μίας (Κλ. Α8) για το Λογιστήριο του Οργανισμού για περίοδο απασχόλησης τουλάχιστον 24 μηνών.