ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την Αγορά Υπηρεσιών από Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία αθλημάτων στο Πρόγραμμα Αθλητικών Καλοκαιρινών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους». Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι στις  17/06/22 και ώρα 12:00.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
18300
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
09/06/2022
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
17/06/2022
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Χάρης Φιλιππίδης
22897202
philippides.ch@sportskoa.org.cy