ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 49Σ/2021

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 49Σ/2021 – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ααα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 49Σ/2021
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
22.500
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΗΞΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
10/12/2021
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
G. SOLONOS HI-TECH SOLUTIONS LTD
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
01/02/2022
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
23.300
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΟΥ ΚΟΑ