ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 48Σ/2021

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 48Σ/2021 – ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΜΗΝΩΝ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 48Σ/2021
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
15.000
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΗΞΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
25/11/2021
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
CAPERSHILL LTD
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
01/04/2022
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
14.287,20
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΑ