ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 38Δ/2022

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ημερ. 31/5/2022, προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με αριθμό 38Δ/2022 για την παροχή υπηρεσιών τριών (3) βοηθών γραμματειακών λειτουργών για τις ανάγκες του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης των Αθλητικών Χώρων του ΚΟΑ στην Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό/Πάφο. Ο διαγωνισμός αφορά περίοδο δώδεκα (12) μηνών και με δικαίωμα του ΚΟΑ για ανανέωση της Σύμβασης για ακόμη δώδεκα και δώδεκα (12+12) μήνες.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 38Δ/2022
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
135000
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
31/05/2022
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
01/07/2022
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ