O KOA διοργανώνει την πρώτη ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

07/04/2015

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης πολιτικής του για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού με στόχο την υιοθέτηση ενός ενεργού και υγιούς τρόπου ζωής από τους πολίτες, αλλά και των συναφών Ευρωπαϊκών πολιτικών για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της φυσικής δραστηριότητας, διοργανώνει υπό την ιδιότητα του ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας την πρώτη ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.

Η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (ΕΕΑ) αποτελεί πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνεται στο έγγραφο των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της υγείας, της 27ης Νοεμβρίου 2012. Η υλοποίηση μιας τέτοιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, αποσκοπεί στη λήψη δραστικών μέτρων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών στην άσκηση και ανατροπή της ανησυχητικής τάσης για τη μειωμένη ενασχόληση των ευρωπαίων πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα, που καταδεικνύουν έρευνες τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα του πρόσφατου Ευρωβαρόμετρου 2014 για τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 60% των ευρωπαίων πολιτών δεν αθλούνται ή αθλούνται ελάχιστα. Το πλαίσιο υλοποίησης και τα κύρια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού έχουν καθοριστεί μέσα από μια συντονισμένη σειρά διαβουλεύσεων τα δύο τελευταία χρόνια, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διάφορων σημαντικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τον Ιούνιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η τότε Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια και για θέματα Αθλητισμού κα Ανδρούλλα Βασιλείου ανακοίνωσε στις Βρυξέλλες ότι η πρώτη ΕΕΑ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη το Σεπτέμβριο του 2015. Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού είναι η αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να ώστε να υιοθετήσουν έναν ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού επιδιώκει να δημιουργήσει μια εθνική δια-τομεακή πλατφόρμα στην οποία καλούνται να εμπλακούν και να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά όλοι οι σχετιζόμενοι φορείς (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και Μη-κυβερνητικές Οργανώσεις) με στόχο: την προώθηση υφιστάμενων δράσεων και προγραμμάτων άθλησης και φυσικής αγωγής, τη δημιουργία νέων, προσβάσιμων δραστηριοτήτων που να παρέχουν ίσες ευκαιρίες ενασχόλησης των πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό, την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ενασχόληση τους με τη φυσική δραστηριότητα αλλά και τη διαμόρφωση και αλλαγή της κοινής γνώμης ως προς τα οφέλη της τακτικής σωματικής άσκησης. Συγκεκριμένα, η εν λόγω ευρωπαϊκή εκστρατεία, θα λειτουργήσει ως Ανοικτή Αγορά, στην οποία ο κάθε φορέας που θα εμπλακεί θα έχει την ευκαιρία να προωθήσει και προβάλει σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τις υφιστάμενες αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα του, να διοργανώσει νέες ή/και συνδιοργανώσει δραστηριότητες με άλλους φορείς κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Το γεγονός αυτό, θα έχει ως κύριους αποδέκτες τους πολίτες οι οποίοι μέσα από τη δωρεάν συμμετοχή τους στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για υφιστάμενα προγράμματα και υπηρεσίες και να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν διάφορες μορφές άθλησης και να επιλέξουν αυτήν η οποία τους ταιριάζει ως τρόπος αθλητικής ενασχόλησης. Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Erasmus +. Επιπλέον, η Επιτροπή θα παράσχει στους Εθνικούς Συντονιστικούς Φορείς τα απαραίτητα εργαλεία για την οργάνωση και προβολή της εκστρατείας. Ο ΚΟΑ έχει οριστεί ως ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας της εκστρατείας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού στην Κύπρο, έχοντας το γενικό συντονισμό και υλοποίηση της εκστρατείας σε παγκύπρια βάση. Με βάση αυτήν του την ιδιότητα, ο ΚΟΑ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μη-κυβερνητικές οργανώσεις που σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό (αθλητισμός, εκπαίδευση, υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση, νεολαία, εργασιακό περιβάλλον, διακινήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κ.α.) να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και να προωθήσουν τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό αλλά και να αυξήσουν τις ευκαιρίες πρόσβασης για άθληση. Ο ΚΟΑ θα πραγματοποιήσει την πρώτη υπηρεσιακή συνάντηση την Τρίτη 5 Μαΐου 2015, μεταξύ 09:30 – 13:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων των γραφείων του Οργανισμού στη Λευκωσία, για τους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Σκοπός της συνάντησης θα είναι η εκτενής ενημέρωση και παραχώρηση πληροφοριακού υλικού αλλά και ο συντονισμός και προγραμματισμός των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν πριν και κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την όλη διοργάνωση και για δήλωση συμμετοχής στην συνάντηση της Τρίτης 5 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ιωάννα Παρασκευοπούλου Λειτουργό Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, στο τηλέφωνο 22897204 και email paraskevopoulou.j@sportskoa.org.cy