Έναρξη Εκπαιδευτικού προγράμματος Αθλητικής Διοίκησης

16/10/2017

Με επιτυχία άρχισε στις 12 Οκτωβρίου 2017, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αθλητικής Διοίκησης που διοργανώνει η Ακαδημία Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού. Η Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθλητισμού του ΚΟΑ κυρία Καίτη Λουκαϊδου – Χατζήκυριακου, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους τόνισε ότι πολιτική της Ακαδημίας Αθλητισμού του ΚΟΑ, είναι η διοργάνωση σεμιναρίων για τη βελτίωση του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού των αθλητικών φορέων του τόπου, μέσα από την αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον αθλητισμό. Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αθλητικής Διοίκησης είναι, να αναπτυχθούν θέματα που άπτονται της αθλητικής διοίκησης.

Σε καλωσόρισμα κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος προέβηκε και η Πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού Δρ. Μαίρη Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη. Η Δρ Μαίρη Χαραλάμπους - Παπαμιλτιάδη ευχαρίστησε την Ακαδημία Αθλητισμού του ΚΟΑ για την αποδοχή της πρόσκλησης για συνεργασία και διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η προσπάθεια αυτή θα προσφέρει σε όλους τους αθλητικούς φορείς πλήρη κατανόηση των νέων τάσεων και καινοτομιών των θεμάτων που άπτονται της Αθλητικής Διοίκησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αθλητικής Διοίκησης θα καλύψει θέματα όπως: αθλητικές δομές και διοίκηση αθλητισμού, χρηματοοικονομική διαχείριση αθλητικών ομοσπονδιών, χρηστή διοίκηση αθλητισμού, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικές αθλητικού μάρκετινγκ, νομικά και ηθικά θέματα του αθλητισμού, αθλητικές χορηγίες, εταιρική κοινωνική ευθύνη στον αθλητισμό, οργανωσιακή συμπεριφορά, προγραμματισμός και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγός πολιτικής και διαδικασιών ακαδημίας αθλητισμού. Όλες οι πληροφορίες για ότι αφορά τα επόμενα σεμινάρια, θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.cyprussports.org. Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.