Χρηστή Διακυβέρνηση, Δια- τομεακές Συνεργασίες και Διαρθρωμένος Διάλογος σε όλα τα επίπεδα του Αθλητισμού

18/03/2016

Το Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στη Χάγη της Ολλανδίας στις 9 – 10 Μαρτίου 2016. Τις εργασίες του Φόρουμ παρακολούθησαν 300 εκπρόσωποι ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών αθλητικών οργανισμών, ενώ συμμετείχαν μεταξύ άλλων σημαντικές προσωπικότητες στον τομέα του αθλητισμού όπως ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος και για θέματα αθλητισμού κ. Tibor Navrascics, οι επικεφαλής της Διεύθυνσης Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της EOC κ Patrick Hickey και o Pal Schmitt πρώην Πρόεδρος της Ουγγαρίας και Μέλος της IOC. Εκ μέρους του ΚΟΑ συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΚΟΑ Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα και η κα Ιωάννα Παρασκευοπούλου Εθνική Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Κύπρο.

Η διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, η ανάπτυξη δια-τομεακών συνεργειών σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, ο πολυδιάστατος ρόλος και η ένταξη του αθλητισμού σε όλες τις πολιτικές με σκοπό την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, τονίστηκαν από τους εκπροσώπους όλων των βασικών εκπροσώπων του αθλητισμού στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, οι οποίες έχουν αντίκτυπο και στον αθλητισμό. Ταυτόχρονα, ο αθλητισμός καλείται να αντιμετωπίσει και τις δικές του προκλήσεις όπως η χρηστή διακυβέρνηση και ακεραιότητα στον αθλητισμό, τα στημένα παιχνίδια, το ντόπινγκ και η μειωμένη ενασχόληση των πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα. Το αυξανόμενο κύμα μεταναστών και προσφύγων και η ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο είναι ένα θέμα που απασχολεί την Ευρώπη και τα κράτη μέλη. Ο αθλητισμός, ως κοινωνικό κίνημα, και ειδικότερο ο αθλητισμός βάσης μπορεί και οφείλει να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή μέσα από τη δημιουργία υποδομών και προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας και αθλητισμού ενασχόλησης των μεταναστών που να αποσκοπούν στην ενσωμάτωση τους στην ευρύτερη κοινωνία αλλά και στους χώρους προσωρινής παραμονής. Κατά τη συζήτηση υψηλού επιπέδου με θέμα τη Χρηστή Διακυβέρνηση στον αθλητισμό τονίστηκε ότι για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που απειλούν την ακεραιότητα του αθλητισμού και για να επανακτήσει την αξιοπιστία του, θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση των κυβερνήσεων αλλά και των αθλητικών οργανισμών για την εφαρμογή των αρχών χρηστής διακυβέρνησης. Η διαφθορά είναι διάσπαρτη στον αθλητισμό, είναι συστημική και έχει καλλιεργηθεί στην κουλτούρα των αθλητικών οργανισμών. Στο Φόρουμ, τονίστηκε ότι για την καταπολέμηση του φαινομένου των στημένων παιχνιδιών είναι αναγκαία περισσότερη συνεργασία των κυβερνήσεων και όλους τους φορείς που σχετίζονται με το θέμα αλλά και την ΕΕ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του. Το παράνομο παιχνίδι και το παράνομο στοίχημα αποτελούν τη μεγαλύτερή απειλή για τη χρηστή διακυβέρνηση. Η ακεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα των αθλητικών ομοσπονδιών, των σωματείων και των κυβερνήσεων. Η κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά για την εφαρμογή αποτελεσματικότερης χρηστής διακυβέρνησης ενώ θα πρέπει η αθλητική αγορά να διέπεται από οικονομική διαφάνεια και διαχείριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρώτης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού η οποία πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριου του 2015 δηλώνοντας την ευαρέσκεια της για την επιτυχία της εκστρατείας. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας διοργανώθηκαν πέραν των 7000 δράσεων σε 31 χώρες. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών Φορέων στην οποία συμμετείχε και ο ΚΟΑ. Η Αθλητική Διπλωματία και ο Αθλητισμός Βάσης είναι δυο θέματα τα οποία η ΕΕ εστιάζει την προσοχή της και προχώρησε το 2015 στη σύσταση αντίστοιχων ομάδων υψηλού επιπέδου στοχεύοντας στην ετοιμασία σχετικών συστάσεων. . Η πορεία υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας για τον Αθλητισμό 2014 – 2017 αλλά και οι μελλοντικές προτεραιότητες που ενδεχομένως θα συμπεριληφθούν στο νέο πρόγραμμα αποτέλεσαν αντικείμενο εκτενούς συζήτησης. Τονίστηκε ότι για να καταστεί αποτελεσματικός ο διαρθρωμένος διάλογος στον αθλητισμό θα πρέπει να επεκτείνεται σε τρία επίπεδα, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Η διαφύλαξη του αθλητισμού απαιτεί συνεργασίες, κυρίως δια-τομεακές σε όλες τις αθλητικές πολιτικές ενώ η διεξαγωγή ερευνών και μελετών, συνεδρίων και συνεργειών θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τη χάραξη και υλοποίηση των αθλητικών πολιτικών. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, η Πρόεδρος του ΚΟΑ είχε επαφές με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού της Ελλάδας κ Ιούλιο Συναδινό με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για διάφορα θέματα που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την υλοποίηση του νέου αθλητικού πρωτοκόλλου Κύπρου – Ελλάδας αλλά και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να επεκταθεί η συνεργασία και να ενισχυθεί η ανταλλαγή απόψεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Επιπρόσθετα, η κα Παπαέλληνα είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και ευρωπαϊκών αθλητικών οργανισμών όπως η TAFISA, το ENGSO, ο ISCA , το Play the Game, και το ACES και συζητήθηκαν τρόποι μελλοντικής συνεργασίας. ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ