Χρήσιμη και ουσιαστική συνάντηση ΔΣ ΚΟΑ με τον Επικεφαλής του Ιδρύματος Καινοτομίας

24/06/2021

Μια πολύ χρήσιμη και ουσιαστική συνάντηση είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και αφορούσε τον τομέα της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού που θα βαδίσει ο ΚΟΑ. Η συνάντηση ήταν με τον επικεφαλής επιστήμονα, Δρ. Νικόλα Μαστρογιαννόπουλο, του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης καλωσορίζοντας τον Δρ. Μαστρογιαννόπουλο, είπε ότι η συνάντηση αποτελεί συνέχεια αυτής που είχε το ΔΣ ΚΟΑ με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο Κόκκινο και στην οποία συζητήθηκαν η συνεργασία και ο από κοινού σχεδιασμός προγραμμάτων για αναβάθμιση του τομέα του αθλητισμού. Στη συζήτηση ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος έκαμε αναφορά στον πανευρωπαϊκό δείκτη καινοτομίας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δείχνει την Κύπρο να είναι η δεύτερη χώρα με την καλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις της στην καινοτομία, εκφράζοντάς την προθυμία του να βοηθήσει τον ΚΟΑ στους τομείς που τον απασχολούν. Το Μέλος ΔΣ ΚΟΑ Λεόντιος Τσέλεπος που ήταν ο άμεσα εμπλεκόμενος στο θέμα αυτό, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων επιγραμματικά στους ακόλουθους τομείς του ΚΟΑ που χρήζουν βοήθειας και αναβάθμισης μέσω προγραμμάτων και καθοδήγησης από το ΙδΕΚ: α) Η έκδοση δελτίων υγείας αθλητών, β) ο έλεγχος των ιδιωτικών σχολών γυμναστικής, γ) το αθλητικό μητρώο Ομοσπονδιών και σωματείων του ΚΟΑ, δ) ο αθλητικός χάρτης και ο τομέας του αθλητικού τουρισμού και φυσικά η παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων των αθλητών που περιλαμβάνονται στους σχεδιασμούς του ΚΟΑ. Για τα πιο πάνω θέματα ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος έκανε κάποιες αρχικές εισηγήσεις/τοποθετήσεις, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να επιδιώξει ο ΚΟΑ για να συμμετάσχει με τη βοήθεια του ΙδΕΚ. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την απόφαση για ανταλλαγή περαιτέρω πληροφοριών μεταξύ του Οργανισμού και του ΙδΕΚ, ούτως ώστε να καταγραφούν οι προτεραιότητες και το πλάνο δράσης.