Υπουργός Παιδείας και Πρόεδρος ΚΟΑ στη Σύνοδο Ευρωπαίων Υπουργών

15/05/2013

Μια σημαντική Σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Αθλητισμού, θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 17 Μαΐου 2013. Η Κύπρος στη Σύνοδο, θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκο Κενεβέζο, συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Πάμπο Στυλιανού.

Η Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμό και Αθλητισμό, συγκαλείται από την Ιρλανδική Προεδρία και όσον αφορά στον Αθλητισμό, το κύριο θέμα της πολιτικής συζήτησης είναι: «Ο ρόλος των δημόσιων αρχών στην αντιμετώπιση της τελειοποίησης της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό». Το ίδιο θέμα θα συζητηθεί και στην άτυπη συνάντηση για το Διαρθρωμένο Διάλογο για τον αθλητισμό με το αθλητικό κίνημα, η οποία θα προηγηθεί της Συνόδου. Αναμένεται ότι, στη Σύνοδο θα εγκριθεί το Σχέδιο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών, που αφορά στη Διπλή Σταδιοδρομία των αθλητών. Επιπλέον, οι Υπουργοί Αθλητισμού θα ενημερωθούν από την Ιρλανδική Προεδρία για την πρόοδο των εργασιών σημαντικών θεμάτων για τον αθλητισμό, τα οποία απασχολούν έντονα την Ευρώπη: - Τη Σύσταση για την απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμμετάσχει εξ’ ονόματος της ΕΕ, στις διαπραγματεύσεις για διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων αθλητικών εκδηλώσεων. - Τα μέτρα κατά της Φαρμακοδιέγερσης και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνεδρίασης του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης (WADA) καθώς επίσης και την εκπροσώπηση της ΕΕ στο ιδρυτικό Συμβούλιο του WADA για το διάστημα 2013-2015.