Υπογραφή συμβολαίου

23/11/2021

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού υπέγραψε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 με την εταιρεία CTCh Audit Ltd, συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών εσωτερικού και διαχειριστικού ελέγχου του ΚΟΑ και αθλητικών φορέων εκ μέρους του Οργανισμού για 24 μήνες.

Η υπογραφή του συμβολαίου έγινε από τον Πρόεδρο του ΚΟΑ Ανδρέα Μιχαηλίδη και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας Κώστα Χριστοφόρου, στην παρουσία του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Κωστάκη Κουκκουλλή και του προϊσταμένου οικονομικής διαχείρισης Βάσου Κουτσιούντα.