Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΚΟΑ και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

20/09/2018

Ένα σημαντικό Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ). Η τελετή της υπογραφής έγινε στα γραφεία του ΚΟΑ και το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κλέανθης Γεωργιάδης και ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ Δρ Χρύσανθος Γεωργίου.

Όπως τονίστηκε και από τις δύο πλευρές σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών προς υλοποίηση προτεραιοτήτων και δράσεων που να αφορούν στο πλαίσιο λειτουργίας των δύο φορέων. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, θα δοθεί προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς: Ενίσχυση των ευκαιριών υγιούς απασχόλησης στους μαθητές των σχολείων του Ριζοκαρπάσου. Δωρεάν συμμετοχή σε υφιστάμενες αθλητικές δραστηριότητες/ προγράμματα του ΑΓΟ ή/και παροχή δωρεάν αθλητικού εξοπλισμού για παιδιά και νέους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες εφόσον υπάρχει η δυνατότητα σε γυμναστές. Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σε παιδιά-αθλητές ευάλωτων ομάδων που αιτούνται μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή/και μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δωρεάν συμμετοχή σε υφιστάμενα προγράμματα ενηλίκων του Προγράμματος ΑΓΟ για άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, καθώς και ατόμων που είναι στη θεραπευτική διαδικασία και πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει ο ΚΟΑ εφόσον υπάρχει η δυνατότητα σε γυμναστές μετά από σχετική βεβαίωση από την ΑΑΕΚ. Επιχορήγηση μισθοδοσίας γυμναστή για στρατόπεδα «Υψηλού Κινδύνου» εφόσον υπάρχει δυνατότητα σε γυμναστές. Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού μετά από αίτημα της Εθνικής Φρουράς σε «Στρατόπεδα Υψηλού» κινδύνου αφού αυτά υποδειχθούν από την ΑΑΕΚ. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων/αγώνων υπό την αιγίδα τους με τη συμμετοχή ανηλίκων και ενηλίκων με το σύνθημα «Πιο κοντά σε αληθινούς τρόπους ζωής, μακριά από εξαρτήσεις». Στην τελετή της υπογραφής εκ μέρους του ΚΟΑ παρέστησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος, Μέλη του Δ.Σ. και η Γενική Διευθύντρια.