Σύσκεψη στο Κολόσσι για την πορεία των έργων στο νέο γήπεδο Λεμεσού

23/05/2019

Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Ανδρέας Μιχαηλίδης συγκάλεσε επί τόπου σύσκεψη στο Κολόσσι όλων των εμπλεκομένων, για να γίνει ενημέρωση για την πορεία των έργων στο νέο γήπεδο Λεμεσού.

Στη σύσκεψη από πλευράς ΚΟΑ παρέστησαν επίσης το μέλος του Δ.Σ. Λεόντιος Τσέλεπος, η Γενική Διευθύντρια Δρ Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη, ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παρτέλλας, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί του Οργανισμού. Συμμετείχαν επίσης οι μελετητές, η κοινοπραξία CYFIELD NEOPHYTOU J.V που ανέλαβε την κατασκευή του έργου, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες και όλοι όσοι εμπλέκονται στο έργο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν στην πορεία των έργων και δόθηκαν λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού αναφέρθηκε στο προσωπικό ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το νέο γήπεδο Λεμεσού και ανέφερε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε οποιαδήποτε εμπόδια παρουσιάζονται να επιλύονται, για να προχωρήσει και να αποπερατωθεί το έργο μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Τόνισε ότι ο ΚΟΑ σαν η αναθέτουσα αρχή και οι υπηρεσίες του, θα είναι πάντα σε ετοιμότητα.