Συνεργασία ΚΟΑ – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου σε πιλοτικό πρόγραμμα για ευάλωτες ομάδες παιδιών

11/02/2016

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε σύμπραξη με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Κ.Ο.Α) στοχεύει στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος έγκαιρης παρέμβασης παιδιών και εφήβων ηλικιών 8-15 που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2016 και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αξιολόγηση ατομικών αναγκών, ατομική και ομαδική συμβουλευτική, εκπαιδευτική υποστήριξη και απασχόληση σε αθλητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα, όπως παρουσιάζεται στη πρόταση, αναµένεται να καλύψει τουλάχιστον τρεις επαρχίες της Κύπρου και απευθύνεται σε παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και συγκεγκριμένα παιδιά γονέων με ψυχική διαταραχή, χρηστών ή εξαρτημένων από ψυχοδραστικές ουσίες και παιδιά κρατουμένων. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν.

Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται ο εντοπισμός παιδιών και εφήβων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Για το σκοπό αυτό καθίσταται αναγκαία η δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών που θα συμβάλλουν στον εντοπισμό της ομάδας στόχου. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 29ης Ιανουαρίου 2016 στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με αφορμή την ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα tkns για την υποστήριξη και την έγκαιρη παρέμβαση παιδιών και εφήβων που εκτίθενται σε συνθήκες υψηλού κινδύνου στην Κύπρο. Ο στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση, η παροχή πληροφοριών καθώς και η συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται καθημερινά με ευάλωτες ομάδες τόσο γονέων όσο και παιδιών όπου η υποστήριξη των ομαδών αυτών αποτελεί έναν κοινό τους στόχο. Η προσέλευση των λειτουργών, ήταν σημαντική και σε μεγάλο βαθμό εκφράζει το ενδιαφέρον για συντονισμό και τη θετική στάση όλων για τις νέες καινοτόμες ιδέες δράσης και παρέμβασης. Υπό την έννοια αυτή η παρουσία των φορέων ήταν ενισχυτική και πολλά υποσχόμενη προς αυτή την κατεύθυνση. Η ενημέρωση στη συνάντηση παρείχε αρκετά δεδομένα και στοιχεία σε σχέση με το σχεδιασμό του προγράμματος. Οι φορείς που συμμετείχαν σε αυτή την ενημέρωση ήταν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Κύπρου, από τον ΚΟΑ, από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών, από το Υπουργείο Παιδείας, το τμήμα φυλακών, το Δήμος Έγκωμης, το Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, από τον Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο συγγενών και φίλων και από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηερίας. Η ενημέρωση και η συνεργασία αναμένεται να συνεχιστεί και με άλλες συναντήσεις στη πορεία συντονισμού και εφαρμογής του Προγράμματος.