Συναντήσεις ΚΟΑ – Ομοσπονδιών

20/01/2016

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες Μέλη του, άρχισε σειρά συναντήσεων με αντικείμενο συζήτησης τους προϋπολογισμούς και τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στις συναντήσεις αυτές μετέχουν εκτός της Υπηρεσίας, η Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος του Δ.Σ. κ. Χρίστος Ορφανίδης, άλλα Μέλη του ΔΣ και ο Σύμβουλος του ΔΣ κ. Αλέκος Σπανός.