Συναντήσεις ΚΟΑ – Αθλητικές Ομοσπονδίες

03/03/2015

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με τις Ομοσπονδίες Μέλη του, άρχισε τις συναντήσεις με αντικείμενο τους προϋπολογισμούς και πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων στις συναντήσεις αυτές μετέχουν εκτός της υπηρεσίας, η Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων και ο Σύμβουλος Αθλητισμού κ. Αλέκος Σπανός. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ