Συνέδριο με θέμα “Ανοχή και Διαφορετικότητα Μέσω της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού”

05/01/2016

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το συνέδριο που συνδιοργάνωσαν η Διευρυμένη Μερική Συμφωνία για τον Αθλητισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού της Σλοβενίας, με θέμα «Ανοχή και Διαφορετικότητα μέσω της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Bled της Σλοβενίας στις 19 – 20 Νοεμβρίου 2015.

Τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού εκπροσώπησε η Πρόεδρος του ΚΟΑ Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα, η οποία προσκλήθηκε από τους διοργανωτές να συμμετάσχει μαζί με άλλους εμπειρογνώμονες ως ομιλήτρια στην πολιτική συζήτηση η οποία διεξήχθη την δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Στη σύνοδο συμμετείχαν και εκπρόσωποι του αθλητικού κινήματος και της εκπαίδευσης. Το συνέδριο επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για το ρόλο της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στην προαγωγή της διαφορετικότητας, της ανοχής και του διαπολιτισμικού διαλόγου στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στην ανάπτυξη δημοκρατικής κουλτούρας. Εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί συζήτησαν με τους συμμετέχοντες το θεωρητικό υπόβαθρο των πολιτικών και των στρατηγικών των μαθημάτων φυσικής αγωγής αλλά και της αθλητικής προπόνησης που αναδεικνύουν τις προαναφερόμενες αξίες με στόχο να ξεπεραστούν τα κοινωνικά προβλήματα όπως η έλλειψη ανεκτικότητας για άλλες κουλτούρες, η κοινωνική απόρριψη και ο εκφοβισμός. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια στα οποία οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν σε παραδείγματα καλών πρακτικών οι οποίες αναδείχθηκαν μέσα από το Πρόγραμμα Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης και για το πώς η εκπαίδευση και ο αθλητισμός μπορούν αποτελεσματικά να αξιοποιηθούν για να διδαχθούν οι νέοι να συμπεριφέρονται ως πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις, να μάθουν για το ευ αγωνίζεσθαι, για την ηθική, το σεβασμό και την ανοχή για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Στο συνέδριο επισημάνθηκε ότι ο Αθλητισμός και η Φυσική Αγωγή είναι σημαντικά εργαλεία με τα οποία οι μελλοντικές γενιές μπορούν να ανατραφούν με βάση το πνεύμα των αξιών, οι οποίες προωθούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Επιπλέον, στο συνέδριο τονίστηκε ότι η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός μπορούν να είναι το μέσο για ενδυνάμωση των νέων και των ενηλίκων, να γίνουν ενεργοί παίκτες και να συμβάλουν στη διαμόρφωση των κοινωνιών. Με βάση τα κύρια συμπεράσματα του Συνεδρίου προκύπτει ότι οι πολιτικές που σχετίζονται με τη φυσική αγωγή θα πρέπει θα πρέπει να ενθαρρύνουν την συμπερίληψη και καινοτόμες προσεγγίσεις. Επιπρόσθετα, χρειάζονται συγκεκριμένες παρεμβατικές δράσεις οι οποίες να εξυπηρετούν τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων της κοινωνίας και θα πρέπει να εφαρμόζονται από επαγγελματίες εκπαιδευτές. Η συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό και στη φυσική δραστηριότητα είναι εξίσου σημαντική με τη βελτίωση της ποιότητας μάθησης μέσω του αθλητισμού. Επιπλέον στο συνέδριο καθορίστηκαν Συστάσεις που επικεντρώνονται σε τρεις πυλώνες: στη χάραξη πολιτικής, στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση και στην ενίσχυση των ικανοτήτων Στην πολιτική συζήτηση με θέμα «Οι αξίες και οι προκλήσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων και της φυσικής αγωγής», η οποία διεξήχθηκε την δεύτερη μέρα του συνεδρίου και στην οποία συμμετείχε και η Πρόεδρος του ΚΟΑ, οι εμπειρογνώμονες κατέθεσαν τις απόψεις τους για το ρόλο του αθλητισμού και εισηγήθηκαν τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί και να ενδυναμωθεί. Η Πρόεδρος του Οργανισμού στην παρέμβαση της, αναφέρθηκε στον θεσμικό ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία, την εκπαίδευση και στον πολιτισμό αλλά και στο καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στη βελτίωση της υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ο αθλητισμός και οι δραστηριότητες του θα πρέπει να αξιοποιούνται για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ειδικότερα των νέων. Οι ανάγκες των μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού δεν θα πρέπει να παραβλέπονται ούτε να υποβαθμίζονται και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή στη ζωή των νέων, των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων που δεν ανήκουν σε πλεονεκτική θέση και των μεταναστών. Η Πρόεδρος αναφέρθηκε σε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο όσον αφορά την αθλητική πολιτική και προγράμματα. Αναφορικά με τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν για να ενισχυθεί ο ρόλος του αθλητισμού, η κα Παπαέλληνα ανάφερε ότι θα πρέπει απαραίτητα να υπάρξουν διατομεακές συνέργειες και συνεργασίες βασισμένες σε ενιαία αθλητική πολιτική. Οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών, στην προαγωγή ενεργών πολιτών μέσα από τον αθλητισμό, στην προαγωγή και ενίσχυση της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης μέσω του αθλητισμού αλλά και σε παρεμβατικές ενέργειες που στόχο θα έχουν την καταπολέμηση της αντι-κοινωνικής συμπεριφοράς. Με βάση τα πορίσματα του συνεδρίου οι διοργανωτές εξέδωσαν σχετική Διακήρυξη στην οποία τονίζεται, μεταξύ άλλων, η δυναμική του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής στην διαπαιδαγώγηση για το σεβασμό και κατανόηση της διαφορετικότητας αλλά και στην παροχή ίσων και προσβάσιμων ευκαιριών εκπαίδευσης των νέων που στόχο θα έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Στη Διακήρυξη επισημάνεται ότι, για να μεγιστοποιηθεί ο ρόλος της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού ως εργαλείο για την προώθηση των αξιών που τον διέπουν, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των τομέων και ιδιαίτερα των τομέων της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Τέλος, γίνεται αναφορά στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητισμός στην ενίσχυση της οικονομίας και όχι μόνο ως επένδυση αλλά και στην ενίσχυση του ψυχολογικού, πνευματικού και κοινωνικού κεφαλαίου των πολιτών.