Συμμετοχή του ΚΟΑ ως εταίρου στην 1η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BIS (Balance Ιn Sport)

18/02/2016

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, συμμετείχε ως εταίρος στην 1η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BIS (Balance Ιn Sport), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2016 στο Στρασβούργο. Τον ΚΟΑ εκπροσώπησε ο Πάμπος Δημητριάδης.

Το πρόγραμμα BIS (Balance Ιn Sport) [tools to implement Gender Equality], είναι ένα πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης [και του τμήματος του που ασχολείται με τον αθλητισμό, τον EPAS Enlarged Partial Agreement in Sport], το οποίο θα διαρκέσει για ένα χρόνο (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016), το οποίο έχει σαν στόχο την προώθηση της ισότητας των Φύλων στον Αθλητισμό. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της καμπάνιας για την προώθηση της ισότητας των φύλων 2014-2017 του Συμβουλίου της Ευρώπης και συγκεκριμένα της πρόνοιας “gender mainstreaming in the field of sport” [ενσωμάτωση των φύλων στον τομέα του αθλητισμού]. Στο πρόγραμμα BIS συμμετέχουν εκτός από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και άλλοι Εταίροι όπως Ευρωπαϊκοί Αθλητικοί Οργανισμοί (π.χ. ENGSO, European Institute for Gender Equality [EIGE], European Women and Sport [EWS], International University Sports Federation), καθώς και Δημόσιοι Αθλητικοί Οργανισμοί όπως το Ανώτερο Συμβούλιο Αθλητισμού Ισπανίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,και άλλοι αθλητικοί φορείς. Κύριος στόχος του προγράμματος BIS είναι η ανάπτυξη, δημιουργία και προβολή των –«Δεικτών Ισότητας των Φύλων στον Αθλητισμό». Οι «Δείκτες» θα επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς που αφορούν την ισότητα των φύλων στον Αθλητισμό: - Προπονητική - Ηγεσία ( Κέντρα λήψης αποφάσεων) - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Αθλητική Συμμετοχή - Βία