Συμμετοχή του ΚΟΑ στο πρόγραμμα SCORE

23/10/2015

Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality Ο ΚΟΑ, μέσω της Επιτροπής που έχει συστήσει «Γυναίκα και Αθλητισμός», συγκαταλέγεται μεταξύ των Εταίρων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SCORE. Αυτό υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus + Sport του οποίου ηγείται ο Οργανισμός ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation - Ευρωπαϊκός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Αθλητισμού).

Κύριος στόχος του Προγράμματος αυτού είναι η ενίσχυση της προπονητικής, με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων, και κατ’ επέκταση την εμπλοκή όλων και περισσότερων γυναικών στο χώρο της προπονητικής. Eλαβε χώρα στο Λονδίνο, πρόσφατα, η 2η συνάντηση των Εταίρων του Προγράμματος. Τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού εκπροσώπησε η Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναίκα και Αθλητισμός, Δρ Εβελίνα Γεωργιάδου. Η συνάντηση είχε σκοπό (1) τη συζήτηση και οριστικοποίηση του λεγόμενου ‘tool kit’/ εκπαιδευτικού εργαλείου για τα Εθνικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, που θα απευθύνονται στα άτομα των αθλητικών Ομοσπονδιών κάθε Εταίρου, υπεύθυνα για θέματα και (2) τη συζήτηση γύρω από το θέμα της κατάρτισης των μεντόρων των προπονητριών, που έχουν οριστεί από κάθε Εταίρο. Τα εθνικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για το θέμα θα ξεκινήσουν σύντομα στην Κύπρο. Ο ΚΟΑ θα φιλοξενήσει το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι μέντορες όλων των Εταίρων και το οποίο θα διεξαχθεί 30-31 Ιανουαρίου 2016. Ο ΚΟΑ έχει ήδη επιλέξει τους 2 μέντορες που θα τον εκπροσωπήσουν στο πρόγραμμα – την κυρία Ρούλα Κατσαμπή και τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, οι οποίοι πληρούν όλα τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το SCORE.