Συμμετοχή του ΚΟΑ στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο συνέδριο για την ευρωπαϊκή διάσταση της διπλής εκπαίδευσης στον αθλητισμό στο Λουξεμβούργο

27/11/2015

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, συμμετείχε την περασμένη βδομάδα στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού εκπροσώπησε ο Διοικητικός Λειτουργός Α’ Δημήτρης Αραούζος. Επίσης συμμετείχε και στο Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Διπλής Εκπαίδευσης στον Αθλητισμό που επίσης έγινε στο Λουξεμβούργο.

Στη συνεδρία της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 19-20/11/2015 έγινε συζήτηση για τα ακόλουθα θέματα: ● Εθελοντισμός στον Αθλητισμό ● Προσόντα στον Αθλητισμό ● Συμμόρφωση των Εθνικών Προσόντων με τα επίπεδα προσόντων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών ● Συνεισφορά του Αθλητισμού στην Εργοδότηση των Νέων Στα συμπεράσματα της συνεδρίας τονίστηκε η σημασία του Εθελοντισμού στον αθλητισμό και ετοιμάστηκε σχετική εισήγηση προς τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ρόλο που έχει και θα πρέπει να έχει ο εθελοντισμός στον Αθλητισμό. Μεγάλη σημασία επίσης έχει ο καθορισμός των προσόντων που πρέπει να έχει ένας προπονητής αθλήματος σε εθνικό επίπεδο. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα Εθνικά Προσόντα του προπονητή πρέπει να συμμορφώνονται με τα προσόντα που καθορίζει η αντίστοιχη Διεθνής Αθλητική Ομοσπονδία. Προς τούτο γίνεται μια συνεχής προσπάθεια από την Ε.Ε. ούτως ώστε τα δύο αυτά επίπεδα δηλαδή, τα Εθνικά να συνάδουν και να συμμορφώνονται με αυτά των Διεθνών Ομοσπονδιών. ‘Οσον αφορά στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων σ’ αυτή έγινε συζήτηση για τους τρόπους που μπορεί να συνεισφέρει ο Αθλητισμός στην εργοδότηση των νέων και κυρίως αναφορικά με τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού, στον αθλητικό τομέα της αγοράς, σε αθλητικές πρωτοβουλίες και προγράμματα και μέτρα πολιτικής για περισσότερη εργοδότηση νέων. Στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Διπλής Εκπαίδευσης στον Αθλητισμό, που έγινε επίσης στο Λουξεμβούργο την Παρασκευή 20/11/2015, συμμετείχαν πέραν των μελών της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Ε.Ε., ο νύν και ο πρώην Υπουργός Αθλητισμού του Λουξεμβούργου, ο Υπουργός Παιδείας, Παίδων και Νεολαίας του Λουξεμβούργου, πρώην Ολυμπιονίκες από διάφορες χώρες, καθηγητές πανεπιστημίων από Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία καθώς και άλλοι αθλητικοί αξιωματούχοι, αθλητές και αθλητικοί συντάκτες. Μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες οι Υπουργοί, οι αθλητικοί παράγοντες και οι Ολυμπιονίκες αθλητές, τοποθετήθηκαν επί του θέματος της διπλής εκπαίδευσης και για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον για την επίλυση του θέματος. Το βασικό συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν ότι ενώ το θέμα συζητείται εδώ και καιρό στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, δεν υπάρχει αυτή την στιγμή μια υπηρεσία, τρόπος ή μηχανισμός που βοήθησε ή βοηθά τον αθλητικό κόσμο για την διπλή εκπαίδευση και ότι η ανάγκη διευθέτησης αυτού του θέματος είναι επιτακτική. Όλα όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, καταγράφηκαν και θα δοθούν για να χρησιμοποιηθούν από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ούτως ώστε να προωθήσει εισήγηση προς την Γραμματεία της Ε.Ε. για την οριστική διευθέτηση του θέματος της διπλής εκπαίδευσης. ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ