Συμμετοχή της Κύπρου στη Διαδικτυακή 16η Σύνοδο Υπουργών Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης

15/01/2021

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου εκπροσωπήθηκε σήμερα από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, στο πλαίσιο της 16ης Συνόδου Υπουργών Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιείται υπό την Προεδρία της Ελλάδας.

Τα δύο κεντρικά θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση και αποτέλεσαν τον πυρήνα της τοποθέτησης της Κύπρου ήταν η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας Αθλητισμού και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Αθλητισμό. Όσον αφορά στο πρώτο υπό συζήτηση θέμα, ο κ. Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι αποτελεσματικές αθλητικές πολιτικές και προγράμματα που επιτρέπουν αθλητικές δραστηριότητες για όλους, θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω της ενίσχυσης της διατομεακής συνεργασίας και της θέσπισης εθνικών στρατηγικών για τον Αθλητισμό, τονίζοντας στο ίδιο πλαίσιο και τον καθοδηγητικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εθνικές αθλητικές Αρχές. Σχετικά με το δεύτερο θέμα, ο κ. Μιχαηλίδης μίλησε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Κύπρο όσον αφορά στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Αθλητισμό, παρά τις διάφορες προκλήσεις, τονίζοντας παράλληλα και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΜΜΕ προς την κατεύθυνση αυτή. Πρόσθεσε, τέλος, ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η έννοια των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον αθλητισμό μέσω εθνικών αθλητικών πολιτικών και συνεργασιών με διάφορους φορείς, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.