Συμμετοχή ΚΟΑ σε διεθνή συνέδρια με κύριο θέμα τα “στημένα” παιχνίδια στον αθλητισμό

21/10/2022

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού συμμετείχε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε Συνέδρια που αφορούσαν τους τρόπους αντιμετώπισης των προσυμφωνημένων παιχνιδιών στον αθλητισμό. Η προτεραιότητα για τον ΚΟΑ είναι να βρίσκεται συμμέτοχος σε κάθε Βήμα αξιοποίησης της διεθνούς εμπειρίας της αθλητικής δραστηριότητας

Συγκεκριμένα ο αρμόδιος λειτουργός για το θέμα Δρ. Κώστας Σολωμού συμμετείχε σε συνέδριο στην Ντόχα του Κατάρ το οποίο διοργανώθηκε από το ICSS - INTERNATIONAL CENTRE FOR SPORT SECURITY και την UNESCO - με θέμα «Η μάχη ενάντια στην χειραγώγηση των αθλητικών διοργανώσεων» -«Τhe Fight against the Manipulation of Sports Competitions», καθώς και στη συνεδρία της ομάδας ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε για τα προσυμφωνημένα παιχνίδια στον αθλητισμό που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Σε ότι αφορά το πρώτο συνέδριο μέσα από τις παρουσιάσεις, συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις προκλήσεις, αλλά και τις προτεινόμενες λύσεις, διαφάνηκε ότι απαιτούνται ενέργειες προς τις πιο κάτω κατευθύνσεις στις οποίες εντοπίστηκαν κενά και αδυναμίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου: - Βελτίωση Εθνικών Νομοθεσιών - Ανάπτυξη Διαλόγου και Συνεργασία μεταξύ των κρατών - Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών - Δημιουργία και Τροφοδότηση μοντέλου αντιμετώπισης του φαινομένου - Πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης Η ανάπτυξη των πιο πάνω δράσεων αποτελεί το πρώτο βήμα για μια πιο καλή και συντονισμένη δράση μεταξύ των κρατών για αντιμετώπιση του φαινομένου το οποίο σε κάποιες χώρες έχει συνδεθεί με το οργανωμένο έγκλημα. Σημειώνεται ότι στο συνέδριο συμμετείχαν και χώρες εκτός Ευρώπης, όπως Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, αλλά και η Σιγκαπούρη όπου και επέδειξαν σοβαρό ενδιαφέρον για την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Χειραγώγηση Αθλητικών Εκδηλώσεων. Σε ότι αφορά την συνεδρία της ομάδας ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συστάθηκε για τα προσυμφωνημένα παιχνίδια στον αθλητισμό και ως αποτέλεσμα των όσων συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν κατά την συνεδρία διαφάνηκε ότι απαιτούνται οι πιο κάτω δράσεις: ● Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και όλων των εμπλεκομένων σε ότι αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών εκδηλώσεων ● Τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν σε ερωτηματολόγια που θα τους αποσταλούν και θα αφορούν την Πρόληψη, Aνίχνευση και Συνεργασία, έτσι ώστε η Ομάδα Ειδικών να καταλήξει σε εμπεριστατωμένη εισήγηση για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ● Προώθηση από τα κράτη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Χειραγώγηση Αθλητικών Εκδηλώσεων με την υπογραφή και επικύρωση της ● Την σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας από τα κράτη ως προνοείται από την πιο πάνω Σύμβαση Σημειώνεται ότι στην πιο πάνω προσπάθεια, πέρα των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, συμμετέχει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ως εταίρος με το Συμβούλιο της Ευρώπης και για τον σκοπό αυτό έλαβε μέρος ως παρατηρητής, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της να συνδράμει στην καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών εκδηλώσεων.