Στρατηγική Συμφωνία σε θέματα Αθλητισμού και Εθελοντισμού – Ορόσημο για τον Αθλητισμό μας η συμφωνία

31/10/2014

Μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες στα ιστορικά του Κυπριακού Αθλητισμού, υπέγραψε η Πρόεδρος του ΚΟΑ Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 στα γραφεία του Οργανισμού. Μια στρατηγική συμφωνία που ουσιαστικά αποτελεί ορόσημο έχει ως στόχο να εμπλέξει όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες στον τομέα του Εθελοντισμού μέσω του Αθλητισμού.

Η στρατηγική συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις όπως την προώθηση και την προαγωγή του εθελοντισμού στον αθλητισμό, τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου και δημοσιονομικών μηχανισμών που θα καθορίζουν το πλαίσιο εθελοντικής προσφοράς και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό, την ένταξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό στις εθνικές πολιτικές που αφορούν τον αθλητισμό, την παιδεία, την κοινωνία και την απασχόληση, την ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό μέσω δια-τομεακών συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα και με την εμπλοκή και των τριών τομέων της κοινωνίας των πολιτών, ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, καλών πρακτικών και δημιουργία δικτύου συνεργασίας και την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στον αθλητισμό. Η Πρόεδρος του ΚΟΑ στην ομιλία της κατά την τελετή της υπογραφής, δήλωσε συγκινημένη διότι αυτή τη στιγμή φέρνει στη μνήμη της θύμισες και αναμνήσεις, πως ο Εθελοντισμός μεγαλούργησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Συγκεκριμένα τόνισε ότι, ως Γενική Συντονίστρια του Γραφείου Ολυμπιακού Συντονισμού Αθήνα 2004 της ΚΟΕ, είχε τη τιμή και τη χαρά να βιώσει από κοντά την προσφορά και συνεισφορά 1500 περίπου εθελοντών για την πετυχημένη διοργάνωση αυτών των ιστορικών αγώνων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία, η οποία πρέπει να αποτελεί πυξίδα, για τη μελλοντική πορεία μας, τι μπορεί να κάμει και να προσφέρει ο Εθελοντισμός στον Αθλητισμό, ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του Οργανισμού. Όσον αφορά τη Στρατηγική Συμφωνία η Πρόεδρος του ΚΟΑ ανάφερε και τα έξης: «Ο Αθλητισμός και ο Εθελοντισμός, ως τα μεγαλύτερα παγκόσμια κοινωνικά κινήματα, διαθέτουν κοινές συνιστώσες: ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, επενδύουν στην υγιή απασχόληση, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση, συμβάλλουν στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και ολοκλήρωση του ανθρώπου, και αποτελούν καταλύτη και βασικό πυλώνα καλλιέργειας αξιών, κυρίως στους νέους. Επιδίωξη και των δύο φορέων, είναι η εδραίωση και περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας μας, στοχεύοντας πάντα στην περαιτέρω βελτίωση ή/και δημιουργία νέων δομών στους τομείς τους αθλητισμού και του εθελοντισμού παρούσα στρατηγική συνεργασία θα αποτελέσει ορόσημο για την καλύτερη και ουσιαστικότερη εδραίωση και αναγνώριση του εθελοντισμού στον αθλητισμό». Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ τόνισε ότι ο συνδυασμός εθελοντισμού και αθλητισμού δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για σωματική άσκηση για καλύτερη υγεία, ενθαρρύνει τον αθλητισμό για άτομα με αναπηρία, προάγει την ισότητα των φύλων, συμβάλλει στη καταπολέμηση του ντόπινγκ, βοηθά στη κοινωνική ένταξη, στηρίζει την εκπαίδευση και κατάρτιση, καταπολεμά τη βία και μισαλλοδοξία στον χώρο του αθλητισμού. Όλες οι έρευνες έχουν αναδείξει σαν σημαντικό εργαλείο πρόληψης ενάντια στα ναρκωτικά, αλκοολισμό και παραβατικότητα τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό. Και ο πιο μεγάλος τομέας του εθελοντισμού είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Ανάφερε επίσης ότι η Κυβέρνηση έχει αναδείξει σαν ένα σημαντικό πυλώνα της πολιτικής της τα θέματα εθελοντισμού και ενεργού πολίτη. Το καλύτερο και αποτελεσματικότερο εργαλείο ενεργούς συμμετοχής του πολίτη είναι ο εθελοντισμός. Στα σημαντικά της υπογραφής της συμφωνίας, ήταν και η άμεση επαφή που είχε ο Επίτροπος Εθελοντισμού με τους Λειτουργούς του ΚΟΑ. Τους ανθρώπους δηλαδή που θα εφαρμόσουν και υλοποιήσουν αυτή ξεχωριστή συμφωνία για τον ΚΟΑ και τον Κυπριακό Αθλητισμό γενικότερα. Η Στρατηγική Συνεργασία περιλαμβάνει τους ακόλουθες πυλώνες: 1.Προώθηση και προαγωγή του εθελοντισμού στον αθλητισμό ως μέσο ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και ως απαραίτητο συστατικό μιας δημοκρατικής συμμετοχικής κοινωνίας. 2.Δημιουργία ενός νομικού πλαισίου και δημοσιονομικών μηχανισμών που θα καθορίζουν το πλαίσιο εθελοντικής προσφοράς και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό. 3.Ένταξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό στις εθνικές πολιτικές που αφορούν τον αθλητισμό, την παιδεία, την κοινωνία και την απασχόληση. 4.Ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό μέσω δια-τομεακών συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο με την εμπλοκή των φορέων του αθλητισμού, της υγείας, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, και της κοινωνικής πολιτικής, τόσο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όσο και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 5. Ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, καλών πρακτικών και οικοδόμηση πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, αξιοποιώντας διάφορα εργαλεία και δράσεις, όπως δημόσια διαβούλευση, έρευνες, διαδικτυακά εργαλεία, εκστρατείες ενημέρωσης, συνέδρια, ομάδες εργασίας, ομάδες στόχου, κ.α. 6.Αναγνώριση της ανιδιοτελούς εθελοντικής εργασίας στον αθλητισμό η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, στην κοινωνική ένταξή τους μέσω του αθλητισμού και στην ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό.