Στρατηγική ΚΟΑ 2020

30/03/2011

Ενημέρωση Υπουργού Παιδείας για τη Στρατηγική ΚΟΑ 2020 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηριζόμενος στις προτάσεις, όπως αυτές υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προχώρησε στο σχεδιασμό της Στρατηγικής του ΚΟΑ για το 2020, που αφορά του Αθλητισμού.

Η Στρατηγική ΚΟΑ 2020 «Δικαίωμα στην Άθληση – Πολίτες εν δράση», παραδόθηκε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου από τους Αξιωματούχους του Οργανισμού σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ κ.κ. Νίκος Καρτακούλλης, Σάββας Κοσιάρης και Κώστας Παπακώστας, ενημέρωσαν τον αρμόδιο Υπουργό για τον Αθλητισμό, για τις παραμέτρους και τους τρόπους δράσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Συγκεκριμένα η στρατηγική του ΚΟΑ για το 2020 επιχειρεί να χαράξει μια νέα εποχή στο αθλητικό πρόγραμμα της Κύπρου. Καταδεικνύεται μια νέα διαφορετική διάσταση και επικεντρώνεται στα νέα δεδομένα που υπάρχουν τώρα και τα έχει οριοθετήσει ο Ευρωπαϊκός Αθλητικός χώρος και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνθήκη της Λισσαβόνας και μέσω της Λευκής Βίβλου. Παράλληλα η αντιπροσωπεία του ΚΟΑ πληροφόρησε τον κ. Δημητρίου για το σχέδιο Εθελοντισμού, λόγω και του έτους Εθελοντισμού που είναι το 2011. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του, για τον σημαντικό σχεδιασμό που ετοίμασε ο ΚΟΑ, καθώς και στο γεγονός ότι οριοθετείται πλέον μια πορεία στον αθλητισμό του τόπου μας τόσο Αγωνιστικού Αθλητισμού, όσο και σε επίπεδο Κοινωνικού Αθλητισμού. Αποδεικνύεται επίσης ότι η Κύπρος είναι μέσα στις πρωτοπόρες Ευρωπαϊκές χώρες στο σχεδιασμό και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Σχεδιασμού είναι ότι μέσα από οκτώ στρατηγικές χαράσσεται η πορεία του Κυπριακού Αθλητισμού μέχρι το 2020. Στον Σχεδιασμό λήφθηκαν επίσης σοβαρά υπόψη τόσο οι δυνατότητες, όσο και οι αδυναμίες, καθώς και οι ευκαιρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ευρύτερο Κυπριακό Αθλητισμό. Μετά την ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού, ο ΚΟΑ άρχισε σειρά επαφών και με τα Πολιτικά Κόμματα, για ανάλογη ενημέρωση σχετικά με τη Στρατηγική του ΚΟΑ για το 2020.