Στην Ανδρούλλα Βασιλείου το Βραβείο Γυναίκα και Αθλητισμός – Μαριάννα Ζαχαριάδη

08/01/2016

Ως ένδειξη τιμής της τεράστιας προσφοράς και του έργου της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, τόσο σε θέματα ισότητας των φύλων στο χώρο του αθλητισμού, αλλά και στη γενικότερη ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στο πλαίσιο της τελετής Βράβευσης των Κορυφαίων Αθλητών του 2015 της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, θα της απονείμει το ειδικό θεσμοθετημένο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός - Μαριάννα Ζαχαριάδη».

Η πρόταση για την επιλογή της κ. Βασιλείου έγινε από την Επιτροπή «Γυναίκα και Αθλητισμός» του ΚΟΑ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, το οποίο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής. Η τελετή Βράβευσης της ΕΑΚ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/01/2016 και ώρα 8:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία και θα τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Η Ανδρούλλα Βασιλείου διετέλεσε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επτά χρόνια (2008-2014). Τα πρώτα δύο χρόνια ήταν υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο της Υγείας και τα υπόλοιπα πέντε είχε την ευθύνη για την Παιδεία, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. Μεταξύ των στόχων και των προτεραιοτήτων που έθεσε η κ. Βασιλείου ως υπεύθυνη Επίτροπος για τον Αθλητισμό ήταν και η προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό. Ενεθάρρυνε με διάφορους τρόπους όχι μόνο την ενεργό συμμετοχή γυναικών στον αθλητισμό ως αθλήτριες, αλλά και ως προπονήτριες και διαιτητές, ως επίσης τη συμμετοχή τους στη διοίκηση αθλητικών σωματείων και οργανώσεων. Διόρισε Ειδική Επιτροπή για καταρτισμό αρχών και προτεραιοτήτων για το θέμα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της έκθεσης με τίτλο ‘Gender Equality in Sport: Proposal for Strategic Actions 2014-2020’. Η εν λόγω έκθεση αποτέλεσε και το κυρίως θέμα του Συνεδρίου της ΕΕ με τίτλο ‘Ισότητα των 2 φύλων στον αθλητισμό’, που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους τον Δεκέμβριο 2013. Η κ. Βασιλείου οργάνωσε και συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια επί του θέματος, ενώ συμμετείχε ως ομιλήτρια σε σεμινάρια που οργάνωσε η ΟΥΕΦΑ για την ενθάρρυνση γυναικών στο ποδόσφαιρο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και συγκεκριμένα για τις προτεραιότητες σε θέματα αθλητισμού, με πρωτοβουλία της κ. Βασιλείου, προωθήθηκε η ιδέα για την καθιέρωση της ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Ως γνωστό, η κ. Βασιλείου τον Σεπτέμβριο του 2015 διορίστηκε από το ΔΣ του ΚΟΑ, ο οποίος ήταν ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας, Πρέσβειρα της 1ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.