Στήριξη ΚΟΑ στις Ομοσπονδίες με Κεντρικές Υπηρεσίες

04/12/2019

O Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στοχεύοντας στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Αθλητικών Ομοσπονδιών της Κύπρου, έχει προχωρήσει μέσα από την προκήρυξη προσφορών στην παροχή κεντρικών υπηρεσιών για τις Ομοσπονδίες.

Οι δύο βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε όλες τις ομοσπονδίες που το επιθυμούν με τη χρηματοδότηση του ΚΟΑ είναι υπηρεσίες αρχείου και λογιστηρίου. Οι υπηρεσίες αυτές παρουσιάστηκαν στις Ομοσπονδίες στις 26 Νοεμβρίου 2019 με στόχο να τεθούν σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2020. Τη διαχείριση του αρχείου έχει αναλάβει η εταιρεία S.KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED και των υπηρεσιών λογιστηρίου με τον ελεγκτικό οίκο VGDA. Σε χαιρετισμό του κατά την παρουσίαση ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης τόνισε τα εξής: «Όταν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού πέρσι παρουσίαζε τον κώδικα χρηστής διακυβέρνησης υποσχέθηκε, την περαιτέρω στήριξη των ομοσπονδιών για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του. Πριν ένα περίπου μήνα παρουσιάστηκε η υπηρεσία του κεντρικού αρχείου, η οποία σταδιακά μπαίνει σε λειτουργία. Σήμερα παρουσιάζεται η δεύτερη καινοτομία, η υπηρεσία του κεντρικού λογιστηρίου με στόχο να αρχίσει τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2020. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις ομοσπονδίες από τον ΚΟΑ, με μοναδικό στόχο την ενίσχυση των διοικήσεων και της υπηρεσίας των ομοσπονδιών, έτσι ώστε αυτές απρόσκοπτα να μπορούν να ασχοληθούν με την ανάπτυξη του αθλήματος τους. Τονίζεται για ακόμη μια φορά ότι ο ΚΟΑ δεν θα έχει οποιαδήποτε ανάμειξη ή πρόσβαση στα δεδομένα που θα υπάρχουν σε αυτά τα συστήματα και ότι κάθε Ομοσπονδία θα έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δικά της δεδομένα. Σας προτρέπω να αξιοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες για τη βελτίωση της λειτουργίας των ομοσπονδιών σας».