Σημαντική η εκλογή της Γενικής Διευθύντριας του ΚΟΑ στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αθλητικής Διοίκησης

18/09/2018

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Μάλμο της Σουηδίας μεταξύ 5-8 Σεπτεμβρίου 2018, το 26ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης που διοργανώνει το «European Association for Sport Management (EASM)».

Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 500 σύνεδροι από την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια, Δρ Μαίρη Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ προήδρευσε της θεματικής ενότητας «Στρατηγική, Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Αθλητισμό». Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν ερευνητικά πορίσματα σχετικά με τη δημιουργία νέων οργανωτικών δομών των αθλητικών οργανισμών ως αντιμετώπιση των αυξανόμενων πολιτικών και των περιβαλλοντικών αλλαγών. Παρουσιάστηκαν επίσης θέματα αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων αθλητικών οργανισμών, καθώς και πρακτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού μέσω του αθλητισμού. Το Συνέδριο ασχολήθηκε επίσης με θέματα διακυβέρνησης και χάραξης πολιτικής στον αθλητισμό, θέματα χρηματοοικονομικής και επιχορηγήσεων, καθώς και θέματα αθλητικού τουρισμού, αθλητικού μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσης η Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία ήταν και εκλογική. Σημαντική επιτυχία για τον Κυπριακό Αθλητισμό αποτελεί το γεγονός της εκλογής της Δρος Μαίρης Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη στο Συμβούλιο του EASM, μεταξύ έντεκα εκλελεγμένων μελών, γεγονός που συμβάλλει θετικά στην προαγωγή και αναβάθμιση της Διοίκησης του Αθλητισμού στον τόπο μας.