Σημαντικές επιτυχίες ΚΟΑ στο Παγκόσμιο Συνέδριο TAFISA 2015

20/10/2015

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα και η Προϊσταμένη του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» κ. Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ συμμετείχαν στο 24Ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας του κινήματος «Αθλητισμός Για Όλους»,TAFISA, που διεξήχθη μεταξύ 14 - 17 Οκτωβρίου 2015 στη Βουδαπέστη.

Το Συνέδριο που είχε ως τίτλο “Sport for All – the Ultimate Legacy”, παρακολούθησαν πάνω από 500 ξένοι και ντόπιοι ειδικοί σε θέματα αθλητισμού από 74 χώρες. Περιλάμβανε εξειδικευμένες διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, περιπτωσιολογικές μελέτες και θέματα δημόσιας συζήτησης. Μερικά από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν «Το κληροδότημα του Αθλητισμού Για Όλους-η εμπειρία της Ουγγαρίας», «Ενώνοντας δυνάμεις για τον Αθλητισμό Για Όλους», «Πρώτα η ποιότητα», «Η ηγεσία μέσω του παραδείγματος» και «Αθλητισμός Για Όλους-κληροδότημα ζωής». Η συμμετοχή του ΚΟΑ στο συνέδριο αυτό απέφερε και πολύ σημαντικά οφέλη για την Κύπρο, ως αναγνώριση του ενεργού ρόλο που διαδραματίζει η ανώτατη αθλητική αρχή της Κύπρου σε τέτοιες σημαντικές διεθνείς αθλητικές συνάξεις και ομοσπονδίες. Η συμβολή στο Συνέδριο της Δρος Κλέας Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα, μέσω της παρέμβασής της, με θέμα «Ανάπτυξη και προώθηση ευκαιριών φυσικής δραστηριότητας σε μικρές ηλικίες. Το παράδειγμα δια-τομεακής συνεργασίας της Κύπρου», απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια τόσο από τους αξιωματούχους της TAFISA όσο και από τους σύνεδρους. Στην ομιλία της η Πρόεδρος του ΚΟΑ αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υιοθετηθεί ένας ενεργός τρόπος ζωής, ειδικότερα στα παιδιά και αναλύθηκε ο ηγετικός ρόλος του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους», ως το μεγαλύτερο Εθνικό Πρόγραμμα για το Μαζικό Αθλητισμό στην Κύπρο. Τόνισε το όραμα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για μια πιο υγιή κοινωνία στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να ασχολούνται με τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση χωρίς εμπόδια ή περιορισμούς. Η Πρόεδρος του ΚΟΑ επικεντρώθηκε σε ένα από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας τους Προγράμματος ΑΓΟ, ο οποίος σχετίζεται με την ανάπτυξη δια-τομεακών συνεργειών με φορείς που προέρχονται τόσο από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις ΜΚΟ. Οι συνέργειες τις οποίες επιδιώκει το Πρόγραμμα ΑΓΟ, είπε η κα Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, αποβλέπουν στην αύξηση του αριθμού των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών που ασχολούνται με τη φυσική δραστηριότητα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το Πρόγραμμα «Αθλητισμός Για Όλους» προσφέρει ποικιλία αθλημάτων και ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα και απευθύνεται σε της της ομάδες πληθυσμού παρακινώντας και εμπνέοντας της να υιοθετήσουν ένα ενεργό τρόπο ζωής. Στην προσπάθεια αυτή, μεγάλη προσοχή δίνεται της μικρές ηλικίες και στη δημιουργία θετικών εμπειριών και της μοντέλου που προωθεί τη διά βίου άσκηση. Η κα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές που το Πρόγραμμα εφαρμόζει με επιτυχία και οι οποίες απευθύνονται ειδικά της μικρές ηλικίες. Η Προϊσταμένη του Προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» κ. Έφη Μούζουρου-Πενηνταέξ πήρε μέρος στη Συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής της TAFISA, της οποίας είναι μέλος. Η κυρία Μούζουρου – Πενηνταεξ επαναδιορίστηκε στην Επιστημονική Επιτροπή για άλλα τέσσερα χρόνια. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επικυρώθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤAFISA της η κα Μούζουρου–Πενηνταέξ είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής για της εκλογές της TAFISA που θα διεξαχθούν το 2017 στην Κορέα. Στο περιθώριο του συνεδρίου, η Πρόεδρος του ΚΟΑ και η Προϊστάμενη του ΑΓΟ είχαν συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Wolfgang Baumann τον οποίο προσκάλεσαν να έρθει στην Κύπρο για να συζητήσουν τρόπους σύνδεσης του ΑΓΟ με καλές πρακτικές του εξωτερικού. Στη φωτογραφία από αριστερά διακρίνονται η προϊστάμενη του ΑΓΟ κ. Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, ο Γενικός Γραμματέας της TAFISA Wolfgang Baumann, η Πρόεδρος του ΚΟΑ Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και ο Διονύσης Καρακάσης, Μέλος του Δ.Σ. της TAFISA.