Σημαντικά μηνύματα και συμπεράσματα στην 3η Δημόσια Διαβούλευση «Αθλητισμός και Άτομα με Αναπηρία»

30/06/2015

Σημαντικά μηνύματα και συμπεράσματα βγήκαν στην 3η θεσμοθετημένη Δημόσια Διαβούλευση που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με θέμα: «Αθλητισμός και Άτομα με Αναπηρία». Η 3η Δημόσια Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 στο πλαίσιο της πολιτικής του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενθάρρυνση της συμμετοχικής Δημοκρατίας και της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη. Η θεσμοθέτηση της «Ημέρας Δημόσιας Διαβούλευσης» έχει καθοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αποτελεί πρωτοβουλία του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη βάση εξαγγελίας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία στόχο έχει να στηρίξει και να αναβαθμίσει το Κίνημα Εθελοντισμού στην Κύπρο.

Στη διαβούλευση, που έγινε στην παρουσία του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη συμμετείχαν Πρόεδροι, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή και εκπρόσωποι Οργανώσεων Αναπήρων μέλη της ΚΥΣΟΑ, αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων μέλη της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και άλλοι εμπλεκόμενοι Αθλητικοί και Πολιτειακοί Φορείς. Η Πρόεδρος του ΚΟΑ Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα χαιρέτησε εκ μέρους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης να δώσουν βήμα στον πολίτη να εκφέρει δημοκρατικά την άποψη του, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στη χάραξη διαφόρων πολιτικών. Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες της στον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τη συμπερίληψη του ΚΟΑ ως ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν την προσπάθεια που έχει αρχίσει, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία και συνεισφορά του αθλητισμού στο κοινωνικό σύνολο. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του ΚΟΑ ανάφερε και τα εξής: «Η 3η Δημόσια Διαβούλευση επιδιώκει να δώσει το λόγο σε σας τους εθελοντές, στη διοίκηση και διαχείριση του αθλητισμού και εκπροσώπων Οργανωμένων Φορέων ατόμων με αναπηρίες για να ακουστούν οι απόψεις σας. Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η διαμόρφωση υφιστάμενων ή η χάραξη νέων αθλητικών πολιτικών βασισμένων στην ολιστική προσέγγιση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Μονό έτσι θα δημιουργήσουμε τις βάσεις για να βελτιώσουμε τόσο την ποιότητα του αθλητισμού όσο και του εθελοντισμού. Η επιλογή της θεματικής ενότητας της 3ης Δημόσιας Διαβούλευσης σίγουρα δεν είναι τυχαία. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών σε φυσικές δραστηριότητες και στον αθλητισμό, της προσβασιμότητας στους αγωνιστικούς χώρους είτε ως αθλούμενοι και/ή θεατές και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν πλήρως όλες τις υπηρεσίες και τις βασικές θεμελιώδεις ελευθερίες που προσφέρονται μέσα από τον αθλητισμό χωρίς διάκριση, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διαβουλεύεται σήμερα στενά και εμπλέκει ενεργά τα άτομα με αναπηρίες μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τους και αναλαμβάνει να λάβει μέτρα στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων του, με σκοπό να επιτύχει σταδιακά την πλήρη πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε θέματα που αφορούν την ενεργό συμμετοχή τους στον αθλητισμό». Η κ. Αντιγόνη Τάμπα Λειτουργός Κοινωνικού Αθλητισμού του ΚΟΑ, Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρίες και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τη σημασία της 3η Διαβούλευσης, ενώ εξήγησε το περιεχόμενο του εντύπου αξιολόγησης, καθώς και του υποστηρικτικού εγγράφου που δόθηκε σε αυτούς. Τόνισε επίσης ότι οι εισηγήσεις θα ληφθούν υπόψη αποσκοπώντας στην αναβάθμιση των Προγραμμάτων και των Σχεδιασμών του Οργανισμού καλύπτοντας στο μέτρο του δυνατού και εφικτού τις ανάγκες σε θέματα αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες με τη σειρά τους συγχάρηκαν τον ΚΟΑ για την επιλογή της θεματικής της Δημόσιας Διαβούλευσης: Αθλητισμός και Άτομα με Αναπηρία για τον Αθλητισμό Στη συνέχεια εξέφρασαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στα θέματα που αφορούν την ενασχόληση με την άσκηση των ατόμων με αναπηρίες, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν για τη δραστηριοποίηση και ενασχόληση τους με αθλητικές δραστηριότητες. Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του, τους εμπλεκόμενους Φορείς που συμμετείχαν στην 3η Διαβούλευση και τόνισε ότι οι εισηγήσεις και απόψεις τους καταγράφηκαν από τον ΚΟΑ και η Πολιτεία με τη σειρά της θα τις αξιολογήσει και θα τις ιεραρχήσει, με στόχο την υλοποίηση τους.