Σεμινάρια ΕΣΥΑΑ

07/05/2018

Το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.) του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού διοργάνωσε Σεμινάρια για τους προπονητές και προπονήτριες που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. με θέμα: “Ο ρόλος του Προπονητή ως Παιδαγωγού στις Αναπτυξιακές Ηλικίες”.

Τα Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στη Λεμεσό και στη Λευκωσία στις 27/04/2018 και 04/05/2018 αντίστοιχα και τα παρακολούθησαν πέραν των 400 προπονητών/τριων που είναι ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ.Α.Α.. Ομιλητές στα Σεμινάρια ήταν η πρώην Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και ο Πρεσβευτής του Fair Play για το 2018 Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, ενώ συντονιστής ήταν ο Προϊστάμενος του Ε.Σ.Υ.Α.Α. Δρ. Κώστας Σολωμού. Σκοπός των Σεμιναρίων ήταν η επιμόρφωση και εξοικείωση των προπονητών του Ε.Σ.Υ.Α.Α. σε σχέση με το ρόλο τους ως προπονητές - παιδαγωγοί στις αναπτυξιακές ηλικίες. Μέσα από τις παρουσιάσεις, αλλά και τις συζητήσεις που ακολούθησαν διαφάνηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προπονητές ως παιδαγωγοί, για τα οποία έγιναν εισηγήσεις ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισής τους.