Πρόεδρος ΚΟΑ: Πιστεύουμε στις ικανότητες των γυναικών

05/03/2014

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΑ Δρ. ΚΛΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΕΛΛΛΗΝΑ Ως Πρόεδρος του ΚΟΑ αλλά ιδιαίτερα ως γυναίκα που βίωσα τον αθλητισμό σε όλα του τα επίπεδα και πιστεύω στις ικανότητες των γυναικών σε όλους τους τομείς του αθλητισμού και όχι μόνο, θεωρώ ότι και αυτό το συνέδριο θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη των ικανοτήτων των γυναικών και στην περαιτέρω προώθηση τους σε όλους τους τομείς.

Συγχαίρω την Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της επιστημονικής Ημερίδας και για την επιλογή του θέματος «Στήριξέ με, Θα σε ανεβάσω ψηλά» και είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σε θέση να συγχαρώ θερμά την Επιτροπή και για τα αποτελέσματα της ημερίδας. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, βασισμένος στις νέες προκλήσεις χαράζει μια νέα αθλητική Πολιτική, δημιουργώντας, κάτω από τις συνθήκες που του επιτρέπουν, και με τη βοήθεια των διαφόρων επιστημών του αθλητισμού, την πολύπλευρη στήριξη του αθλητή. Καλώ τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το ενδιαφέρον αυτό συνέδριο και ιδιαίτερα τις αθλητικές ομοσπονδίες που έχουν και την κύρια ευθύνη γι αυτό το θέμα. Κλέα 5.3.2014