Πρόεδρος ΚΟΑ: Βελτιωμένο και με αξιοκρατικά κριτήρια το νέο Αθλητικό Πρωτόκόλλο Συνεργασίας ΓΕΕΦ-ΚΟΑ

06/07/2015

Η Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, σε δηλώσεις της κατά την Υπογραφή του Αθλητικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΓΕΕΦ-ΚΟΑ, που έγινε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 στο Υπουργείο Άμυνας, αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό Άμυνας κ. Χριστόφορο Φωκαΐδη και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Γεώργιο Μπασιακούλη, για τη στενή και αγαστή συνεργασία, προς όφελος του Στρατιωτικού Αθλητισμού, είπε και τα ακόλουθα:

«Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε το αναθεωρημένο Αθλητικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΓΕΕΦ-ΚΟΑ το οποίο επικυρώνεται από τον Υπουργό Άμυνας. Το πρώτο Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΦ και του Οργανισμού υπογράφτηκε την 1η Ιουνίου 2010 και πιστεύουμε ότι έχει συμβάλει τα μέγιστα στην απρόσκοπτη συνέχιση των αθλητικών δραστηριοτήτων όλων των στρατευμένων αθλητών μας που ταυτόχρονα με την κατάταξή στην Εθνική Φρουρά, τους δίδεται η δυνατότητα να συνεχίσουν απρόσκοπτα τον αθλητισμό. Σε αυτά τα πέντε χρόνια λειτουργίας και υλοποίησης του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας έχουν εντοπιστεί σημεία, τόσο από το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ όσο και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, που έχριζαν βελτιώσεων και για αυτό το λόγο σήμερα, με την υπογραφή του αναθεωρημένου Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας, γίνονται οι ανάλογες βελτιώσεις/διορθώσεις πράγμα που ήταν και δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Στόχοι ήταν από τη μια να εξασφαλίζεται πλήρως ότι όσοι τοποθετούνται στους καταλόγους εξυπηρέτησης στρατευμένων αθλητών είναι οι πιο ικανοί και άξιοι και κατά δεύτερο λόγο να τους παρέχονται οι μεγαλύτερες δυνατές εξυπηρετήσεις ούτως ώστε απρόσκοπτα, υπηρετώντας την πατρίδα, να συνεχίζουν τις αθλητικές τους δραστηριότητες. Μέσα από το Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας, εξυπηρετούνται μέχρι και 313 στρατευμένοι αθλητές όλων των αθλημάτων με συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια που διασφαλίζουν τα πιο πάνω. Στο νέο αναθεωρημένο Πρωτόκολλο θα πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν τοποθετηθεί τέτοιες πρόνοιες που διασφαλίζουν πλήρως την αξιοκρατική αξιολόγηση των στρατευμένων αθλητών, πλήρως αιτιολογημένη αλλά ταυτόχρονα έχουν τοποθετηθεί και πρόνοιες που αφορούν τη φυγοστρατία αλλά και την πρόληψη/χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον στο νέο αθλητικό πρωτόκολλο ΓΕΕΦ – ΚΟΑ τοποθετείται πρόνοια ούτως ώστε επί μονίμου βάσεως να διατηρούνται εθνικές ενόπλων τόσο σε ομαδικά όσο και σε ατομικά αθλήματα των οποίων την επιλογή και συγκρότηση θα αποφασίζει η τεχνική επιτροπή του ΑΣΑΕΦ. Για συμμετοχή των αθλητών σε στρατιωτικούς αγώνες, οι στρατευμένοι αθλητές που θα αποτελούν τις Εθνικές Ενόπλων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα αποσπούνται σε συγκεκριμένες μονάδες, προκειμένου να συμμετέχουν σε εντατική προετοιμασία και ειδικά προγράμματα για επίτευξη των αθλητικών στόχων των Εθνικών ομάδων».