Πρωτόκολλο για την Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19 του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)


Α. Συνεργαζόμενοι Φορείς α) Τοπικές επιτροπές εντός των σχολικών μονάδων, που αποτελούνται από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια και δύο (2) επιπλέον άτομα από τη διευθυντική ομάδα ή από το προσωπικό του σχολείου, με τη συνεργασία του/της οικείου/ας επισκέπτη/ριας υγείας ή και του/της σχολίατρου, όπου κρίνεται απαραίτητο. β) Ομάδα διαχείρισης περιστατικών COVID-19 με έδρα το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμου, Αθλητισμού και Νεολαίας (Ομάδα διαχείρισης ΥΠΠΑΝ) γ) Ομάδα Ιχνηλάτησης στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (Ομάδα ιχνηλάτησης ΜΕΕ&ΕΛΝ) του Υπουργείου Υγείας Β. Ενέργειες με τη διάγνωση θετικού κρούσματος σε σχολική μονάδα Ενέργειες από την Ομάδα Ιχνηλάτησης ΜΕΕ&ΕΛΝ  Ενημερώνει το κρούσμα και κάνει τη διερεύνηση.  Αναλαμβάνει την ενημέρωση και όλα τα διαδικαστικά για τις επαφές του κρούσματος εκτός του σχολείου.  Ενημερώνει την τοπική επιτροπή του επηρεαζόμενου σχολείου και δίνει οδηγίες.  Μετά το τέλος της διερεύνησης των επαφών, παραλαμβάνει τη λίστα από την ομάδα διαχείρισης ΥΠΠΑΝ και την προωθεί για καταχώριση στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για να διευθετηθούν τα ραντεβού για δειγματοληψία και να σταλούν γραπτώς οι οδηγίες. Ενέργειες από τη Διεύθυνση/τοπική επιτροπή του σχολείου  Ενημερώνουν άμεσα τα επηρεαζόμενα τμήματα να παραμείνουν σε πλήρη απομόνωση (καραντίνα) στο σπίτι μέχρι να γίνει η διερεύνηση για να διαπιστωθεί ποιες είναι οι στενές επαφές του επιβεβαιωμένου κρούσματος.  Ενημερώνει παράλληλα την ομάδα διαχείρισης ΥΠΠΑΝ.  Συμπληρώνει το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο παρακολούθησης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον σύνδεσμο: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z- jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuPq0M9VkaBKgCA2HLQarWNUNlpNRTZYQzk4RU5DTU5UVjU3 RkZDRjNLMy4u  Σε συνεργασία με τον/την επισκέπτη/ρια υγείας ή και τον/τη σχολίατρο του σχολείου, εντοπίζουν τις στενές επαφές του επιβεβαιωμένου κρούσματος (βλ. πιο κάτω).  Συμπληρώνουν τις στενές επαφές στο excel αρχείο που θα λάβουν με email. Είναι σημαντικό να συμπληρωθεί ορθά το αρχείο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα συμπεριλαμβάνονται στο email, ούτως ώστε να προχωρήσουν σωστά οι διαδικασίες.  Αποστέλλουν το αρχείο στην ομάδα διαχείρισης ΥΠΠΑΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: odiape-covid19@schools.ac.cy Ενέργειες από την ομάδα διαχείρισης ΥΠΠΑΝ  Παραλαμβάνει το αρχείο excel με τις στενές επαφές από την τοπική επιτροπή του σχολείου.  Επικοινωνεί τηλεφωνικώς με όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στο αρχείο, κάνει εις βάθος αξιολόγηση κάθε επαφής και την κατατάσσει σε στενή, περιστασιακή ή καμία επαφή, επιλέγοντας από το drop down list της τελευταίας στήλης του αρχείου excel.  Σε κάθε άτομο δίνει τις ανάλογες οδηγίες (βλ. πιο κάτω).  Για τις στενές επαφές, επιβεβαιώνονται και τα στοιχεία, ώστε να είναι απολύτως ορθά, για να μπορέσει να προχωρήσει καταχώριση των στοιχείων από την Ομάδα Ιχνηλάτησης και η διευθέτηση ραντεβού από τον Συντονισμό των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.  Με το τέλος της διερεύνησης, αποστέλλει το αρχείο στο email contacttracing@moh.gov.cy αναγράφοντας στον τίτλο το όνομα του κρούσματος. Το email κοινοποιείται στην τοπική επιτροπή του σχολείου και στο email zantoniou@moec.gov.cy. *** Σε περίπτωση που υπάρχει πληροφορία από ένα σχολείο ή γονέα για θετικό κρούσμα, που έκανε το τεστ ιδιωτικά και ενημερώθηκε από το εργαστήριο και όχι ακόμα από το Υπουργείο Υγείας, το σχολείο θα πρέπει να ενημερώσει την ομάδα διαχείρισης ΥΠΠΑΝ, η οποία θα το διερευνήσει σε συνεργασία με την ομάδα ιχνηλάτησης ΜΕΕ&ΕΛΝ, πριν προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Για τον σκοπό αυτό χρειάζονται το ονοματεπώνυμο και η ταυτότητα του πιθανού κρούσματος, καθώς και το εργαστήριο στο οποίο διενεργήθηκε η εξέταση. Στο συνημμένο έντυπο υπάρχουν βασικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για ενημέρωση τόσο των Λειτουργών της Ομάδας Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19 του ΥΠΠΑΝ όσο και των Διευθύνσεων/προσωπικού των σχολείων.